Kilpi Huopakattomaali – värv bituumenkatustele C (värvitu)

Veepõhine akrülaatvärv bituumenkatuste värvimiseks.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine akrülaatvärv bituumenkatuste värvimiseks.

Sobivus

Bituumenkatused.

Kasutusobjektid

Bituumenkatused.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv C

Toonid

Plekk-katuste, Facade ja Puiduvärvide värvikaartide C-alusvärvi toonid.

Läikeaste

Täismatt

Kulu

4-8 m2/l üks kord värvides.

Pakendid

2,7 l ja 9 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel (T6), rull või värvipihusti.
Värvipihustiga värvimisel kasuta kõrgsurvepihustit:
– ava läbimõõt 0,018” – 0,023”
– vedelda 0-10% värvi mahust

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1-2 tundi – puutekuiv. Ülevärvitav järgmisel päeval. Kuivamisaega sõltub oluliselt suhtelisest õhuniiskusest, temperatuuris ja tuulest.

Ilmastikukindel

Hea, ka mere- ja tööstuskliimas.

Kuivainesisaldus

u 40%.

Erikaal

u 1.3 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema tugev ja kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvida ei tohi otsese päikesevalguse käes. Ajasta värvimine selliselt, et värvikile oleks kuiv enne õhtuse kaste tekkimist. Ära värvi kui võib hakata vihma sadama või kui värvitav pind on liiga kuum (>40°C).

Eeltöö

Puhasta pind mustusest, tolmust ja samblast. Pese pind kergelt, kasutades survepesurit. Puhastamine on efektiivsem, kui kasutad Homeenpoisto puhastusvahendit.
Kahjustused bituumenkatusel paranda bituumenkitiga.

Värvimine

Sega värvi enne kasutamist. Värvi kaks korda. Kui kannad värvi pinnale värvipihustiga, siis viimistle esimene värvikiht pintsliga. Kruntimiseks vedelda värvi u 15% veega. Viimistle vedeldamata Kilpi Huopakattomaali värviga. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega. Veidi kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pinda võib 2 nädala pärast puhastada kergelt veega ilma puhastusvahendita.

Hooldus

Kilpi Huoppakattomaali värviga värvitud pinda võib üle värvida sama värviga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 140 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –