Harmony – seinavärv A (valge)

9.61212.28 (sis. km)

Puhastatav sametmatt akrülaatvärv sisetöödeks.

Tooteinfo
Ohutuskaart
MED-Tunnistus

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

M1Med

Tüüp

Puhastatav sametmatt akrülaatvärv sisetöödeks.

Sobivus

Sisetingimustes krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, tapeet-, puit-, kartongkipsplaat-, puitkiud- ja puitlaastpindadele. Sobib nii uutele kui varem värvitud pindadele. Ei sobi uste ja mööbli värvimiseks.

Kasutusobjektid

Siseseinad ja -laed elu-, magamis- ja lastetubades ning muudes kuivades ruumides.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv A

Toonid

Tikkurila Symphony, Tunneta Värvi ja Feelings värvikaardi toonid.

Läikeaste

Täismatt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

Imavatele pindadele 7-9 m²/l. Mitteimavatele pindadele 10-12 m²/l.

Pakendid

A-alusvärv: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga:
– ava läbimõõt 0,017”–0,021”
– vedeldada 0–10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

0,5 tundi – tolmukuiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.

Märghõõrdekindlus

SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalidele ja
nõrgatoimelistele lahustitele (nt lakibensiin).

Kuumakindlus

85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.

Kuivainesisaldus

u 40% sõltuvalt toonist.

Erikaal

u 1,3 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.225l, 0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Värvimata pind:
Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Seinäpesu puhastusainega ja loputa hoolikalt veega. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi pind Luja kruntvärviga enne pinnavärvimist.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvida 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhasta pind kuiva harja või tolmulapiga. Määrdunud pinna puhastamiseks kasuta neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

Hooldus

Harmonyga värvitud pinnad võib hooldusvärvida sarnase vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/a) 30 g/l. Harmony sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –