Lasera – lasuurlisaaine

15.01 (sis. km)

Veepõhine lisaaine dekoratiivvärvimisel, mis teeb värvi läbipaistvamaks ja lisab töötamisaega. Lisaaine võib vähendada värvi pesukindlust.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: 00533000010 Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine lisaaine, mis lisatakse Wall 4, Vivacolor 7, Joker, Luja, Harmony või Remontti-Ässä värvidele enne dekoratiivvärvimist. Lasera teeb värvi läbipaistvamaks ja lisab töötamisaega. Lisaaine võib vähendada värvi pesukindlust.

Sobivus

Dekoratiivvärvimiseks sisetingimustes. Lasera annab lihtsa, kiire ja turvalise meetodi teha dekoratiivvärvimist erinevate mustrite ja värvitoonide abil.

Kasutusobjektid

Seinad ja laed siseruumides.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Värvitu.

Kulu

9-15 m2/l, Lasera ja värvi segu.

Pakendid

1 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pinnalekandmine rulliga, dekoreerimine käsna, pintsli, rulli või lapiga.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Pind on normaaltingimustes kuiv u 3 tunni möödudes.

Kuivainesisaldus

u 4 %.

Erikaal

1,0 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

1l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Puhasta värvitav pind tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pind Maalipesu pesuainega ja loputa hoolikalt veega. Krundi teraspinnad roostevastase kruntvärviga Rostex. Pahtelda pinnad vajadusel sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Värvi Wall 4, Vivacolor 7, Jokeri, Luja, Harmony või Remontti-Ässä soovitud tooni värviga.

Värvimine

Sega Lasera enne kasutamist ja lisa toonitud värvi (suhtes 1:1), sega hoolikalt. Kanna segu pinnale rulliga ja dekoreeri kohe seejärel käsna, pintsli, lapiga vms. Kanna korraga umbes ruutmeetrisuurusele pinnale, suurtele pindadele umbes poole meetri laiuselt. Puhasta töövahend aeg-ajalt veega ja pigista kuivaks. Tee kõigepealt proovivärvimine näit. papile.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga, kasutades pesukäsna või puhastuslappi. Pind ei tohi peale puhastust jääda märjaks. Pesuainevalmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada. Peale töötlemist tuleb pinda mõne nädala jooksul käsitleda ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapi või mopiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –