Luja 20 – seina- ja laevärv, poolmatt C (värvitu)

Poolmatt spetsiaalakrülaatvärv. Värv sisaldab hallitusvastaseid komponente.

Tooteinfo
Ohutuskaart
MED-Tunnistus

Küsi pakkumist

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

M1Med

Tüüp

Poolmatt spetsiaalakrülaatvärv. Värv sisaldab hallitusvastaseid komponente.

Sobivus

Krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, puitkiud- ja puitlaastpindadele, kipsplaatidele sisetingimustes. Sobib nii uutele kui ka enne värvitud pindadele.

Kasutusobjektid

Pesemist, niiskus- ja kulumiskindlust vajavate ruumide seinad ja laed, trepikojad, samuti haiglate koridorid ja palatid jmt ruumid, kus vajatakse tavalisest suuremat vastupidavust kulumisele ja pesule.

Alusvärv C

Toonid

Tikkurila Symphony värvikaardi värvitoonid.

Läikeaste

Poolmatt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

u.5-8 m²/l.

Pakendid

C-alusvärv 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga:
– ava läbimõõt 0,015”-0,021”
– lahjendada 0 – 5 % värvi mahust

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

2 tundi – tolmukuiv. 4 tundi – värvimiskuiv.

Pesemiskindlus

Eriti hea. Vastupidav üle 10000 harjamiskorrale DIN 53778 järgi. Vastupidav ka haiglates kasutatavatele tugevatoimelistele pesu- ja desinfektsiooniainetele.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalidele ja lahustitele, nt. lakibensiin.

Kuumakindlus

85 °C , ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.

Märghõõrdekindlus

SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.

Kuivainesisaldus

u.40%

Erikaal

1,2 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Tasanda pinnad vajadusel sobiva Vivacolori pahtliga ja lihvi kuivanud pinnad. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja Yleispohjamaali kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu phastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile ja loputa hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda vana lahtine, pragunev värv. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks ning eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, õõnsused, praod pahteldada sobiva Vivacolori pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Enne pinnavärvimist krundi pind Luja Yleispohjamaali kruntvärviga.

Värvimine

Sega värv enne kasutamist hoolikalt. Värvi kaks korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Värvi sama tüüpi vesialuselise värviga. Vt lõik Eeltöö

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt. Pesuvahendi valmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha pehme harjaga, kergelt niiske puhastuslapiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/a) 30 g/l. Luja poolmatt sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.