Luja yleispohjamaali – kruntvärv

13.54175.13 (sis. km)

Akrülaatvärv. Sisaldab hallitusvastaseid aineid.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Akrülaatvärv. Sisaldab hallitusvastaseid aineid, mis kaitsevad värvipinda.

Sobivus

Betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja papp-pindade ning ka puitlaast-, kips- ja puitkiudpindade kruntimiseks. Sobib nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Nakkub hästi ka varem värvitud puhtale lateks-, alküüd-, epoksüüd- ja katalüütvärvi pindadele.

Kasutusobjektid

Seina- ja laepinnad siseruumides. Sobib Luja pinnavärvide ning Tikkurila ja Vivacolor siseakrülaatvärvide kruntvärviks. Samuti tapeetide alla.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv AP

Toonid

Valge. Võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi A-ga märgitud värvitoone. Toonimisel kasutatakse ainult pool märgitud pastakogusest. Kontrolli toonitäpsust enne, kui kasutad pinnavärvina.

Läikeaste

Täismatt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

Mitteimavatele pindadele 7-10 m²/l. Imavatele pindadele 5-8 m²/l.

Pakendid

0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga:
– pihusti ava läbimõõt 0,015”-0,021”
– vedeldada 0–10% värvi mahust

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

0,5 tundi – tolmukuiv. 2 tundi – ülevärvitav.

Märghõõrdekindlus

SFS-EN 13300 klass II, ISO 11998.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrgatoimelistele lahustitele (näit. lakibensiin).

Kuumakindlus

85 ºC, ISO 4211-3.

Kuivainesisaldus

36%.

Erikaal

1,4 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Vajadusel pahteldada pinnad sobiva Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud pahtlipind. Eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga ja loputada hoolikalt veega. Eemalda lahtine, pragunev värv. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemaldada lihvimistolm.

Värvimine

Sega värv hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvi rulli, pintsli või värvipihustiga. Pinnavärvimise võib teha nt Luja pinnavärviga või Remontti-Ässä värviga.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda töövahenditest Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pesuseene või puhastuslapiga. Pesuainevalmistaja etteantud lahjendamistingimustest tuleb kinni pidada. Pind ei tohi peale puhastamist jääda märjaks.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/g) 30g/l. Luja Yleispohjamaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –