Miranol koristemaali – dekoratiivvärv

10.2549.41 (sis. km)

Lahustipõhine akrüülvärv dekoratiivvärvimiseks.

Tooteinfo
Ohutuskaart – Hõbe
Ohutuskaart – Kuld
Ohutuskaart – Pronks

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Lahustipõhine akrüülvärv dekoratiivvärvimiseks.

Sobivus

Uutele ja varem värvitud puit- ja metallpindadele sisetingimustes.

Kasutusobjektid

Dekoratiivesemed, kaunistused jms esemed sisetingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Kuld, hõbe, pronks.

Kulu

10 – 13 m2/l

Pakendid

1/10 l ja 1 l

Vedeldi/lahusti

1050

Töövahendid

Pintsel, rull (lühikarvaline mohäärrull) või värvipihusti.

Värvipihusti
– ava läbimõõt 1,4 mm – 1,8 mm
– vedeldada 20 – 25% värvi mahust

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 1 tunniga. Kasutusele võib võtta 1 päeva pärast.

Pesemiskindlus

Võib pühkida niiske lapiga.

Kuivainesisaldus

30%

Erikaal

0,9 – 1,2 kg/l, sõltub värvitoonist, ISO 2811

Säilitamine

Toode on külmakindel ning talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud ja poolik värvipurk ei säili kaua.

Lisainfo

Pakend

0.1l, 1l

Toon

Hõbe, Pronks, Kuld

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Uued värvimata pinnad:
Pinnad puhasta tolmust, mustusest, rasvadest, õlidest ja roostest. Krundi puitpinnad tihkeks ja tasaseks Otex kruntvärviga 1-2 korda pinnavärviga sarnast tooni (kuld – TVT X029, hõbe – TVT H168, pronks – TVT J123). Krundi metallpinnad helehalli Universal Korrostop+ (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga. Teraspinnad kuivades siseruumides võib värvida kohe Miranol dekoratiivvärviga. Alumiiniumpinnad tuleb enne kruntimist karestada.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda vana pragunev, lahtine värvikiht ja võimalik rooste kaaprauaga ja lihvi kogu pind võimalikult tasaseks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused pahtelda Lakkakitti-ga. Lihvi ja eemalda lihvimistolm. Halvas seisukorras olevad pinnad krunditakse tihkeks ja tasaseks Otex-iga pinnavärviga sarnast tooni (kuld – TVT X029, hõbe – TVT H168, pronks – TVT J123) ja metallpinnad helehalli Universal Korrostop+ (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal, et vältida metallpigmentide põhja sadestumisest tingitud tooni kirjuks muutumist. Vedelda värvi vajadusel vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) või Special Solvent Spray (Vivacolor). Kanna värv pinnale 1-2 korda pintsli või rulliga või 2 korda pihustiga. Tasase pinna saab rulli või värvipihustiga.

Kulumiskindlust vajavad pinnad laki lõpuks Unica Super lakiga (ainult kuld ja pronks), lakkimine tuhmistab veidi värvi metalliläiget.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:
Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga puhastuslapiga. Loputa pind hoolikalt.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme lapiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Keskkonnaohtlik!

Sisaldab: Tööstusbensiin (nafta) hüdrodesulfureeritud, raske ja akrülaadiühendeid. TULEOHTLIK! MÜRGINE VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VESIKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. AURUD VÕIVAD PÕHJUSTADA UIMASUST JA PEAPÖÖRITUST. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 III