Paneeli-Ässa 10 – akrülaatlakk, matt

13.7393.33 (sis. km)

Veepõhine toonitav akrülaatlakk sisetingimustesse.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Veepõhine toonitav akrülaatlakk sisetingimustesse.

Sobivus

Erinevatele puit-, paneel-, palk-, betoon- ja tellispindadele. Ei sobi põrandate ja mööbli lakkimiseks.

Kasutusobjektid

Laudseinad ja –laed ning palkpinnad.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv EP

Toonid

Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart.

Läikeaste

Matt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

Hööveldatud pindadele 8-12 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l ja 9 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel või värvipihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Lihvimise ja teise kihi pealekandmise võib sooritada 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta järgmisel päeval. Lakipind saavutab lõpliku kõvaduse u 1 kuu möödudes lakkimisest.

Kuivainesisaldus

22%

Erikaal

u.1,0 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Lakitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-80%.

Eeltöö

Uued lakkimata pinnad:
Puhasta puitpinnad tolmust ja mustusest. Niisuta pinda kergelt veega, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidupinnud ära. Eemalda lihvimistolm.

Varem lakitud pinnad:
Pese pind Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana, halvas seisukorras olev lakipind värvieemaldusvahendiga ja või lihvides. Töötle nagu uut puitpinda.

Lakkimine

Sega lakki hoolikalt alt üles enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Vedelda vajadusel veega. Kanna lakk kahekordselt piki puidusüüd pinnale. Kui kasutad toonitud lakki, tee kõigepealt proovilakkimine eraldi puupulgale, et veenduda toonitäpsuses. Töödeldud pinna lõplik toon oleneb puidu tüübist, kõvadusest ja algsest toonist ning lakikihtide arvust. Vedelda toonitud lakk esmakordsel lakkimisel 20-30% veega. Üldjuhul saavutatakse soovitud toon ja läikeaste kahe lakikorraga. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, püstpindade puhul mõni laud korraga.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne lakk ja pese need veega. Kõvenenud lakk eemalda töövahenditest soovitavalt Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui u 1 kuu möödudes lakkimisest: Puhasta pind kergelt niiske tolmulapiga, pehme harjaga, pesukäsna või puhastuslapi ja neutraalse (pH 6-8) pesuainega. Pind ei tohi jääda märjaks. Väga mustad pinnad võib puhastada kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi või pesukäsna. Loputa pind korralikult.

Hooldus

Hoolduslakkimine.
Paneeli-Ässä lakiga lakitud pinnad võib hoolduslakkida samasuguse veepõhise lakiga.
Vt. lõiku Eeltöö.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/e) 130 g/l. Paneeli-Ässä sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –