Dust Blocker

15.7425.80 (sis. km)

Dust Blocker on läbipaistev kasutusvalmis tolmusidumisaine mineraalpindadele. Dust Blocker imendub hästi aluspinna pooridesse. Ei moodusta pinnale nähtavat kihti ega muuda aluspinna algset tooni. Tooted on minimaalse lenduvate orgaaniliste ühendite tasemega.

  • Hoiab ära tolmu eraldumise
  • Tugevdab aluspinda
  • Ei muuda aluspinna algset värvust

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: E0663000050 Kategooriad: , , Silt:

Kirjeldus

H2O Prof  

Dust Blocker on läbipaistev kasutusvalmis tolmusidumisaine mineraalpindadele. Dust Blocker imendub hästi aluspinna pooridesse. Ei moodusta pinnale nähtavat kihti ega muuda aluspinna algset tooni. Tooted on minimaalse lenduvate orgaaniliste ühendite tasemega.

  • Hoiab ära tolmu eraldumise
  • Tugevdab aluspinda
  • Ei muuda aluspinna algset värvust

Kasutuskoht
Tolmu sidumiseks töötlemata mineraalpindadel kuivades ruumides (garaazhid, koridorid, kontorid jne). Sobib betoon-, krohv-, tellis-, pahteldatud seintele, lagedele ja betoonpõrandatele kuivades sisetingimustes. Sobib ka ilmastikumõjude eest varjul olevatele pindadele välistingimustes.

Katvus (1x)
4-8 m2/l. Toote kulu sõltub pealekandmise meetodist, aluspinna poorsusest ja karedusest.

Töövahendid
Pintsel, rull või madalsurve värvipihusti.

Kuivamisaeg
1 tund – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Vesi

Pakendid
5L; 10L.

Säilitamine
Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 3 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Kuivainesisaldus
u. 10%

Tihedus
1,0 kg/l, ISO 2811

Lisainfo

Pakend

5l, 10l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Pind peab olema piisavalt kuiv ja kõvenenud enne töötlemist. Krohvpinna ja betoonpinna kuivamise ning kõvenemise aeg sõltub koostisest ja krohvikihi paksusest.
Puhasta pind tolmust, mustusest jm lahtistest osakestest. Kui soolasid moodustub palju, siis mitte töödelda pinda enne, kui soolade moodustumise põhjus on likvideeritud.
Nakke parandamiseks ja valupinna vastu valatud betoonpinna puhastamiseks tsemendiliimikihist, eemalda klaasjas kiht liivapritsi või terasharjaga enne tolmusidusmisainega töötlemist.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED
Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi tuuletõmbust ja liiga kõrgeid temperatuure töötlemise ajal.

TÖÖTLEMINE
Sega tolmusidumisainet Vivacolor Dust Blocker enne kasutamist. Kanna vedeldamata tolmusidumisaine pinnale. Kogus on sobiv kui pinnale ei jää läikivat lakitaolist kihti.

HOOLDUSTÖÖTLUS
Vivacolor Dust Blocker tolmusidumisainega töödeldud pinnale võib hooldustöötluse teha sama tootega. Vajadusel võib üle värvida. Igasuguse töötluse võib teha järgmisel päeval.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt liigne tolmusidumisaine, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/h) 30 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes 30 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!