Paneeli-Ässa Hirsisuoja – palgikaitseaine

29.2878.69 (sis. km)

Veepõhine akrülaatkaitseaine sisetingimustesse.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Veepõhine akrülaatkaitseaine sisetingimustesse.

Sobivus

Töötlemata puit-, paneel-, palk-, betoon- ja tellispindadele kuivades sisetingimustes. Moodustab mustust ja vett hülgava pinna. Sisaldab hallitusvastaseid aineid, mis kaitseb töödeldud pinda.

Kasutusobjektid

Palkpinnad, laudseinad ja -laed.

Alusvärv EP

Toonid

Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart.

Läikeaste

Poolmatt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

8 – 12 m2/l

Pakendid

2.7 l ja 9 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel või värvipihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Teise kihi pealekandmise võib sooritada 2-3 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta järgmisel päeval. Lakipind saavutab lõpliku kõvaduse u üks kuu peale lakkimist.

Kuivainesisaldus

u 16%.

Erikaal

1,0 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

 

Lisainfo

Pakend

2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-80%.

Eeltöö

Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta puitpind kergelt veega, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidupinnud. Eemalda lihvimistolm.

Lakkimine

Esmane lakkimine:
Sega lakki hoolikalt alt üles enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Vedelda vajadusel veega. Kanna lakk pinnale pikki puusüüd 2 korda. Kui kasutad toonitud toodet, tee enne proovilakkimine puupulgale, et veenduda tooni õigsuses. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puidu tüübist, kõvadusest ja algsest toonist ning töödeldavate kihtide arvust. Vedelda toonitud lakk esimese kihi lakkimisel 20-30% veega. Tavaliselt saavutatakse soovitud toon ja läikeaste kahekordsel katmisel. Ühtlase tooni saamiseks töötle kogu pind korraga, suurte laudpindade puhul paari laua kaupa.

Hoolduslakkimine:
Paneeli-Ässä palgikaitsevahendiga töödeldud pinnad võib hooldustöödelda samasuguse veepõhise kaitseainega. Vt. lõiku Eeltöö.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega. Kõvenenud toode eemalda töövahenditest Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui u 1 kuu möödudes lakkimisest. Puhasta pind kergelt niiske tolmulapi, pehme harja, pesukäsna või puhastuslapi ja neutraalse (pH 6-8) pesuainega. Pind ei tohi jääda märjaks. Väga mustad pinnad võib puhastada kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi või pesukäsna. Loputa pind korralikult.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/f) 130g/l. Paneeli-Ässä Hirsisuoja sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –