Special Primer

Alküüdkruntvärv

  • Tiksotroopne, mittetilkuv
  • Katab plekid, aitab vältida nende läbiimbumist pinnast
  • Väga hea nakkuvus aluspinnaga
  • Aitab vähendada pinnavärvi kulu
  • Seob tolmu
  • Kergesti lihvitav

Tooteinfo
Ohutuskaart

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooriad: , , , , Silt:

Kirjeldus

Katab plekid

Tiksotroopne, mittetilkuv alküüdkruntvärv mis nakkub hästi ka probleemse aluspinnaga

  • Katab plekid, aitab vältida nende läbiimbumist pinnast
  • Aitab vähendada pinnavärvi kulu
  • Seob tolmu ning on kergesti lihvitav

Kasutuskoht
Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides, uksed, mööbel, aknaraamide sisepinnad. Sobib uute ja varem värvitud puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, ja pabertapeetpindade, vanade betoon-, krohv- ja tellispindade ning eritöötlust vajavate pindade (lubi-, liim- või kriitvärvist puhastatud või kriitpahtliga pahteldatud pindade) kruntimiseks.

Läige
Matt.

Katvus (1x)
8-10 m2/l – siledal pinnal.

Toonimine
Kruntvärvi võib kasutada valgena või toonida Tikkurila Symphony ja Tunneta Värvi värvikaartide järgi heledates toonides (AP-alusvärv). Kruntvärvi toonitäpsus ei ole täielik.

Alusvärvid
AP-alusvärv.

Töövahendid
Pintsli, rulli või kõrgsurve värvipihustiga ava läbimõõduga 0,013” – 0,015” või 0,330 – 0,380 mm.

Kuivamisaeg
3 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese ühe eespool nimetatud vedeldiga.

Pakendid
0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Säilitamine
Toode on külmakindel.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus
u 44%.

Tihedus
1,4 kg/l.

Termostabiilsus
Kuivas ruumis kuni +100 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Lisainfo

Pakend

1l, 3l, 10l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt puitpinnal lahtine vaik ja töötle oksalakiga Tikkurila Oksalakka. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm.
Varem värvitud pind:
Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust ja mustusest. Pese rasvane ja määrdunud pind pesuvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva, läikiv pind matiks või töötle vedeldamata pesuvahendiga Special Clean. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 oC kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE
Enne pintsliga värvimist kruntvärvi Special Primer mitte segada. Vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Juhul kui värvi on segatud, lase sellel enne värvimist uuesti tarduda. Värvi 1 kord rulli, pintsli või pihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS UN 1263
Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstuslikku lahustibensiini, koobalt (II) rasvhapete soola ja etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru sisse­hingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/h) 750 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 750 g/l.

TRANSPORT
Toode on külmakindel.