Pinja Flex Primer

TÜÜP Vesialuseline akrülaatkruntvärv.

SOBIVUS Kiiresti kuivav ja elastne värv välistingimustes kasutamiseks.

KASUTUSOBJEKTID Sobib aknaraamide ja välisuste kruntimiseks.

Pinja Flex Primer ohutuskaart

Kirjeldus

Toonid Valge TVT 0201.

Läikeaste Matt

Läikerühm ISO 2813/60º

Lenduvuse klassifikatsioon Värv ei sisalda vabasid formaldehüüde, samuti ei eraldu kuivades formaldehüüde keskkonda.

Kulu
Pinja Flex Primer

Vedeldi/lahusti Vesi

Töövahendid
Pinja Flex Primer

Kuivamisaeg
Pinja Flex Primer

Kuivainesisaldus u. 35 mahu-%, 50 massi-%.

Erikaal 1.3 kg/l.

Säilitamine 6 kuud (+23 ºC).

Tootekood
006 5000

Kasutamine

Värvimistingimused Krunditav pind peab olema kuiv ja puhas. Kruntimise ja krundi kuivamise ajal peab olema õhu, krunditava pinna ja krundi temperatuur üle + 18 ºC ning suhteline õhuniiskus alla 70%.

Värvimine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Pihustamiseks vedelda krunti veega 5 – 15%.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 64 g/l krundi kohta.