Pinjadur Primer

TÜÜP Kahekomponentne veepõhine polüuretaankruntvärv.

SOBIVUS Kiiresti kuivav, kergelt lihvitav ja elastne kruntvärv nii sise- kui välistingimustesse. Sobib akende välispindadele, ustele ja kvaliteetsetele puit- ja puitkiudplaatpindadele välistingimustes.

KASUTUSOBJEKTID
Mööbel siseruumides, toolid, uksed jmt puit- ja puitkiudplaatpinnad. Aknaraamide välispinnad.

Pinjadur Primer (White) ohutuskaart

Kõvendi 008 5607 ohutuskaart

Kirjeldus

Toonid Valge.

Läikeaste Poolmatt

Kulu
Pinjadur Primer
Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.

Segamissuhe Värv – 100 mahuosa 006 5007
Kõvendi – 20 mahuosa 008 7605

Töövahendid
Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.

Kasutusaeg ( 23 °C) 1,5 tundi.

Kuivamisaeg
Pinjadur Primer
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 40±2 mahu-%, segu
55±2 massi-%, segu

Erikaal 1,3 kg/l

Tootekood
006 5007 värv, 008 7605 kõvendi

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.

Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Kruntimise ja pinnavärvimise vahel tee lihvimine lihvpaberiga nr 240-400. Eemalda lihvimistolm enne iga värvimist.

Kruntimine Soovitatavad pinnavärvid:
Pinja Flex 30, Pinjadur 30, Pinja Flex Combi 25 ja Pinja Flex Combi 35.

Vedeldamine Vesi.

Värvimine Värvimistingimused (+23 °C)

Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 60-70 (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015″ ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 60-70 (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015″ ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustusõhu rõhk 1-3 bar. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-10% viskoossuseni 50-60 (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4-1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Lisa 20 mahu-% kõvendit 008 7605 ja sega hoolikalt läbi. Vedelda värvi vajaliku viskoossuseni. Kui kasutad kahekomponentset pihustusseadet, siis vedelda ainult värvi osa.

Mitte kasutada segamiseks rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid
terasnõusid.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 140 g/l värvis.