Pirtti – puidupeits

9.1564.05 (sis. km)

Veepõhine akrülaatpeits sisetingimustesse.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine akrülaatpeits sisetingimustesse.

Sobivus

Sisepindade peitsimiseks vastavalt kasutusjuhendile.

Kasutusobjektid

Seinad, laed, uksed, põrandad jms puitpinnad.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv EP

Toonid

Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart

Läikeaste

pole määratud

Kulu

10-16 m²/l sõltuvalt puidutüübist, -poorsusest ja karedusest.

Pakendid

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel, käsn või pihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv 1-2 tunni möödudes. Järgmise peitsimise või kaitselakkimise võib teha 4-6 tunni möödudes.

Valguskindel

Hea.

Kuivainesisaldus

6,6%

Erikaal

u 1,0 kg/l

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Peitsitav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Lihvi uus puidupind ja eemalda lihvimistolm. Varem töödeldud puidupind lihvi täiesti puhtaks.

Peitsimine

Sega peitsi enne kasutamist ja ka kasutamise ajal hoolikalt alt üles, et toonimispastad seguneksid korralikult peitsiga. Tee enne proovipeitsimine puupulgale, et näha kas toon on õige. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puiduliigist, kõvadusest, puidu algsest toonist ning peitsikihtide arvust.

Kanna peits pinnale käsna, pintsli või pihustiga ühekordselt. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, suurte pindade puhul peitsi mõni laud korraga. Heledama tooni saad vedeldades peitsi näit. sama hulga veega. Kui soovid tumedamat tooni, siis kanna teine kiht peitsi pinnale, kui esimene kiht on kuivanud.

Kui peitsitud pind on täielikult kuivanud, kanna pinnale kaitselakk – Kiva mööblilakk läikiv, poolläikiv või matt.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega.

Hooldusjuhised

Peitsitud ja lakitud pind saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse u 2 nädala pärast.
Puhasta pinda harja, mopi või pesulapiga. Määrdunud pinna puhastamiseks kasuta neutraalset (pH 6-8) puhastusainet.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –