Special Window Akva

13.9136.60 (sis. km)

Veepõhine ilmastikukindel aknavärv

  • Hea ilmastikukindlusega
  • Väga hea nakkuvus aluspinnaga
  • Peaaegu lõhnatu
  • Kiiresti kuivav
  • Suurepärase värvitooni püsivusega

Toote Infoleht
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Ilmastikukindel

Veepõhine ilmastikukindel aknavärv

  • Hea ilmastikukindlusega
  • Väga hea nakkuvus aluspinnaga
  • Peaaegu lõhnatu ja kiiresti kuivav. Suurepärase vävitooni püsivusega

Kasutuskoht
Uute ja varem värvitud puit- ning metallpindade värvimiseks sise- ja välistingimustes, nagu aknaraamid, uksed jm. Nakkub väga hästi varem lakitud või tööstuslikult värvitud puitpindadega, ilma kruntvärvita. Ei soovitata pulbervärviga värvitud alumiiniumpindadele. Sobib ka aiamööbli värvimiseks.

Läige
Poolläikiv.

Katvus (1x)
7-9 m2/l – siledal pinnal.

Toonimine
Värvi võib kasutada valgena või toonida Tikkurila värvikaartide järgi heledates toonides (A-alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Alusvärvid
A -alusvärv.

Töövahendid
Pintsel või lühikesekarvaline värvirull. Värvirulliga värvides tasanda üle pintsliga. Kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,009” – 0,013”ehk 0,230 – 0,330 mm.

Kuivamisaeg
0,5 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv, 2-3 päeva – lõplik kõvenemine. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

Pakendid
0,9L; 2,7L.

Säilitamine
Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras pakendil märgitud “parim enne” kuupäevani.

Kuivainesisaldus
u. 40%

Tihedus
u. 1,2 kg/l, sõltuvalt alusvärvist ja toonist (ISO 2811).

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Krundi uued puitpinnad varases ehitusjärgus puiduimmutusainega Kolorex Protekt. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi roostest puhastatud naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.
Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värv ja rooste (n. naelapeadelt). Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Hallitanud pind pese Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi vana läikiv värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Puhta puiduni puhastatud pind töötle puiduimmutusainega Kolorex Protekt, metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 °С kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi liiga kõrgeid temperatuure värvimise ajal. Metallpindade temperatuur ei tohi olla üle +35 °C.

VÄRVIMINE
Sega värvi Special Window Akva enne kasutamist hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus värvi. Kanna pinnale 2 kihti värvi rulli, pintsli või värvipihustiga. Värvirulliga värvides tasanda üle pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Aknaraamide värvimisel peab värv ulatuma 1-2 mm klaasi peale.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese veega.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüüldeka-5-üün-4,7diooli, reaktsioonimassi: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja metüül-2H-isotiasool-3-oon (3:1) segu, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati ja 2-oktüül-2H-isotiasoliin-3-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvitootes 130 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!