Supi Saunapesu – saunapesuaine

5.319.52 (sis. km)

Desinfitseeriv, valgendav ja lubjastunud pinda puhastav happeline puhastusaine.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Desinfitseeriv, valgendav ja lubjastunud pinda puhastav happeline puhastusaine.

Sobivus

Vahend on pehmetoimeline ehkki happeline, ei tekita korrosiooni. Kasutades kontsentreeritud või kanget lahust tuleb vuugitäidisega pindade puhastamisel olla ettevaatlik. Mitte kasutada koos klooriühendeid sisaldavate vahenditega.

Kasutusobjektid

Saunad ja niisked ruumid.

TEHNILISED ANDMED

Pakendid

0,5 l ja 1 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Segamissuhe

Olenevalt mustusest sega 1-2 dl saunapesu 5 liitri veega.

Töövahendid

Käsn või hari.

Erikaal

1,03 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.5l, 1l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Eeltöö

Temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Puhastamine

Olenevalt mustusest sega 1-2 dl saunapesu 5 liitri veega.

LUBJA EEMALDAMINE:
Kasuta 10-15%-list lahust. Tugevasti lubjastunud või roostes pinnale võib kasutada lahjendamata saunapesu.

LAUDADE VALGENDAMINE:
Sega sama koguse veega (1:1) ja lase pinnal mõjuda u 15 min.

Tähelepanu! Loputa lauad peale töötlust alati puhta veega.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sööbiv!

Sisaldab: Fosforhapet (< 5%). PÕHJUSTAB TUGEVAT SÖÖVITUST. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Võtta kohe seljast saastunud riietus. Vältida aurude sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti). Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab < 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, < 5% katioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5% lõhnaaineid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 8 III