Kattomusta – must laevärv

102.30172.02 (sis. km)

Must, täismatt laevärv.

Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Must, täismatt laevärv.

Sobivus

Betoon-, krohv-, pahteldatud ja puitlaastplaatpindade värvimiseks.

Kasutusobjektid

Mõeldud peamiselt ripplagede tausta värvimiseks sisetingimustes. Nakkub hästi ka tsinkpidadel.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Must.

Läikeaste

Täismatt

Kulu

Pahteldatud ja puitlaastplaatpindadele 7-9 m²/l.
Betoon- ja krohvpindadele 3-5 m²/l.

Pakendid

10 l ja 20 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel, rull või värvipihusti:
– ava läbimõõt 0,018”-0,023”
– vedelda 0-10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

0,5 tundi – tolmukuiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.

Kuumakindlus

+85 °C, ISO 4211-3.

Kuivainesisaldus

u 33%.

Erikaal

1,4 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

10l, 20l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahteldada sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Värvi kohe Kattomusta värviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese varem värvitud pinnad Maalipesu puhastusvahendiga ja loputada hoolikalt veega. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värviga töövahendid on soovitav puhastada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Puhasta pind kuivalt tolmuimeja, pehme harja või tolmulapiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/a) 30g/l. Kattomusta sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüüli-2H-isotiasool-3-ooni [EL nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EL nro. 220-239-6] (3:1)segu. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kasutada kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –