Taika Glaze – pärlmutterlasuur HL (hõbe)

25.6265.88 (sis. km)

Vesialuseline läbipaistev toonitav spetsiaallasuur, millega saadakse metallitaoline pärlmutterefekt.

Tooteinfo
Ohutuskaart
MED-Tunnistus

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Vesialuseline läbipaistev toonitav spetsiaallasuur, millega saadakse metallitaoline pärlmutterefekt.

Sobivus

Kasutatakse eelnevalt Harmony sisustusvärviga värvitud seinapindade dekoratiivvärvimiseks kuivades ruumides. Kuna Taika pärlmutterlasuur on läbipaistev, mõjutab alusvärvi toon oluliselt lõpptulemust. Taika värvikaardist leiad sobiva värvitooni. Efekti nähtavale tulemist mõjutavad oluliselt ka valgustus ja see, millisest suunast värvitavat pinda vaadelda.

Kasutusobjektid

Efektseinapinnad kuivades siseruumides.

Alusvärvid

HL ja KL

Toonid

Taika värvikaart.

Läikeaste

Poolläikiv

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

8 -12 m2/l, sõltuvalt pealekandmismeetodist.

Pakendid

0,9 l ja 2,7 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Madalakarvalise (karva pikkus 5-11 mm) rulliga. Kui pinda soovitakse dekoreerida, siis dekoratiivrulliga, pintsliga vms.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Uuesti töödeldav/ülevärvitav umbes ööpäeva möödudes. Pind on täiesti kuiv u 2 ööpäeva pärast. Niisked ja jahedad tingimused ning mitmekordne värvimine aeglustavad kuivamist.

Pesemiskindlus

Võib puhastada niiske lapiga kergelt pühkides.

Kuumakindlus

+85 °C, ISO 4211-3.

Kuivainesisaldus

u.20 %.

Erikaal

  1. 1,1 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Toon

Hõbe

Pakend

0.9l, 2.7l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja lasuuri kuivamise ajal peab õhu ja töödeldava pinna temperatuur olema üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 70 %.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Vivaclean (Vivacolor) vesilahusega, loputa hoolikalt puhta veega ja lase kuivada. Eemalda vana lahtine värv. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Alusvärvimine:
Värvi pind toonitud Harmony sisustusvärviga kahekordselt. Kasuta siledatele pindadele mõeldud madalakarvalist rulli. Krunditud pind peab olema võimalikult tasane ja sile, sest Taika pärlmutterlasuur ei peida vigasid ja ebatasasusi, vaid toob need pigem esile. Alusvärvi toon mõjutab oluliselt lõpptulemust, sest Taika pärlmutterlasuur on läbipaistev. Nt. hallil aluspõhjal loob Taika hõbelasuur tõeliselt hõbedase efekti ja kuldkollasel aluspõhjal loob Taika kuldlasuur kuldse efekti. Samas, valides tugevalt erineva alusvärvi, saad huvitava efektpinna.

Värvimine

Ühesuguse suure seina värvimine:
Sega Taika pärlmutterlasuur hoolikalt enne kasutamist. Kanna lasuuri ohtralt pinnale lühikarvalise rulliga umbes meetrilaiuste ribadena. Tasanda seejärel pind võimalikult ühtlaseks rullides alt ülespoole. Ürita kanda lasuuri võimalikult ühtlaselt igale poole. Kasuta piirjoontel maalriteipi, mis eemalda kohe peale värvimist. Kui kasutad piirjoonte tegemiseks pintslit, siis rulli need kohad kindlasti üle, et pinnale jääks sama tekstuur. Täiuslikuma lõpptulemuse saad teistkordsel värvimisel.

Dekoreerimine:
Dekoratiivvärvimisel liigu edasi väikeste pindade (u. 1m x 1m) kaupa. Kanna lasuuri ohtralt pinnale madalakarvalise rulliga. Dekoreeri seejärel pind koheselt kasutades näit. spetsiaalset dekoratiivrulli, pintslit, käsna vms. Katseta dekoreerimist esmalt näit. paksul papil. Värvitav pind piira maalriteibiga. Kujundeid ette joonistada ei tohi, sest värv on läbipaistev ning piirjooned jäävad läbi kumama. Taika pärlmutterlasuur sobib eriti hästi ka šablooniga värvimiseks.

Suure tasase ja sileda värvipinna tegemine Taika pärlmutterlasuuriga nõuab oskust ja kogemust, seevastu nt risti-rästi pintseldamine või rullimine õnnestub ka algajal ja ka suuremal seinapinnal.

Töövahendite puhastamine

Eemalda üleliigne lasuurvärv töövahenditest ja pese need kohe vee ja seebiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pesemist. Puhasta pinda neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi lahusega, kasutades puhastuslappi. Seejärel loputa ja kuivata pind.

Hooldus

“Varem värvitud pinnad” juhise järgi. Võib üle värvida vesialuselise tootega.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/l) 200g/l. Taika Helmiäislayyri sisaldab LOÜ maksimaalselt 200g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –