Taika Helmiäismaali – pärlmuttervärv

5.4986.01 (sis. km)

Veepõhine, toonitav akrülaatvärv, millega saadakse metallitaoline pärlmutterefekt.

Tooteinfo
Ohutuskaart
MED-Tunnistus

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

M1Med

Tüüp

Veepõhine, toonitav akrülaatvärv, millega saadakse metallitaoline pärlmutterefekt.

Sobivus

Sisevärvimiseks puit-, puitkiudplaat-, laastplaat- ja metallpindadele ja ka kipsplaat-, betoon- jms. seinapindadele. Sobib nii esmaseks kui ka hooldusvärvimiseks ning varem alküüd- ja katalüütvärvidega või lakitud pindade uuestivärvimiseks. Hea valgustus toob efektpinda paremini esile.

Kasutusobjektid

Mööbel, efektseinapinnad, dekoratiivesemed jms.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärvid

HM ja KM

Toonid

Taika värvikaart.

Läikeaste

Poolläikiv

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

6-8 m2/l.

Pakendid

0.225 l, 0.9 l ja 2.7 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel (tehiskiust pintsel), värvirull. Dekoreerimine (spetsiaalsed dekoratiivrullid, pintsel jms.). Pihustamine (näit. värvipihusti, ava läbimõõt 1,8, vedeldamine u. 40%). NB! kui soovid pihustada toodet, siis tee alati enne proovipihustamine.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Puutekuiv tunniga. Ülevärvitav 6-8 tunni möödudes.

Pesemiskindlus

Peab vastu üle 5000 harjamiskorrale, SFS 3755.

Kuumakindlus

+85 °C, ISO 4211-3.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastusvahenditele ja nõrkadele lahustitele nagu nt. lakibensiin. Kohvi, tee jmt. plekid pühkida koheselt.

Kuivainesisaldus

35%

Erikaal

1,1 kg/l (toonimata), ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Toon

Hõbe, Kuld

Pakend

0.1l, 0.225l, 0.9l, 2.7l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Madalal temperatuuril (u. +15 °C) ja kõrge õhuniiskus (50-70%) puhul pikeneb värvi kuivamisaeg ja see teeb töö lihtsamaks.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Parima võimaliku nakkuvuse saamiseks puhasta uued pinnad hoolikalt tolmust ja mustusest.

Puitpinnad:
Krundi Otex kruntvärviga. Uued heas korras puhtad puitpinnad võib töödelda kohe Taika pärlmuttervärviga.

Metallpinnad:
Krundi metallpinnad Rostex Super või Rostex Super Akva metallikruntvärviga.

Seinapinnad:
Tasanda pinnad vajadusel Vivacolor pahtliga ja lihvi kuivanud pind. Eemalda lihvimistolm. Värvi 1-2 kihti akrülaatseinavärviga, nt Harmony sisevärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese varem värvitud pind Maalipesu puhastusvahendiga, loputa hoolikalt puhta veega ja lase kuivada.

Puitpinnad:
Eemalda nõrgalt kinniolev värv või lakk kaaprauaga. Kõvad ja läikivad värvi- või lakipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pinnad ja eemalda lihvimistolm. Krundi pinnad Otex kruntvärviga.

Seinapinnad:
Kõvad ja läikivad värvi- või lakipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga, lihvi kuivanud pinnad ja eemalda lihvimistolm. Krundi pinnad Otex kruntvärviga.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist.

Mööbel jms:
Kanna Taika pärlmuttervärv pinnale kahes kihis pintsli, rulli või värvipihustiga. Suurtele pindadele peaks värvi kõigepealt kandma rulliga ja seejärel tasandama pintsliga. Kasuta kvaliteetset tehiskiust pintslit. Pärlmutterefekt tuleb pintslijäljes kaunilt esile.

Seinapinnad/dekoratiivvärvimine:
Taika pärlmuttervärv toimib seinapinnal kõige paremini piiratud efektpinnana, kus osal pinnast “kruntvärvina” kasutatud seinavärv jääb näha. Taika-värvikaardist leiad seinavärvile Taika pärlmuttervärviga kokkusobiva tooni. Kanna Taika pärlmuttervärv rulliga väiksele alale (u 1m x 1m) korraga ja vajadusel dekoreeri koheselt nt dekoratiivrulli, pintslit või käsnaga. Harjuta dekoreerimist esmalt nt paksul papil. Kasuta piirjoonte tegemiseks soovitavalt maalriteipi ja eemalda see koheselt peale värvimist. Kui teed piirjooned pintsliga, tee need väikese ribana korraga ja rulli piiritletud ala koheselt üle. Niimoodi ei jää piiritletud kohad nii nähtavad. Värvi Taika pärlmuttervärviga kahes kihis, dekoratiivvärvimisel ühes kihis.

Suure tasase ja sileda värvipinna tegemine Taika pärlmuttervärviga nõuab oskust ja kogemust, seevastu nt risti-rästi pintseldamine või rullimine õnnestub ka algajal ja ka suuremal seinapinnal.

Taika pärlmuttervärv sobib suurepäraselt ka šablooniga värvimiseks.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne värv ning pese vee ja seebiga puhtaks. Kõvenenud värvi saab töövahenditest välja Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest: Puhasta pinda neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi lahusega, kasutades pehmet harja, pesukäsna või puhastuslappi. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusvahendiga, kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Seejärel loputa pind hoolikalt. Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Hooldus

“Varem värvitud pinnad” -juhendite järgi. Soovi korral võib efektpinna üle värvida Helmi mööblivärviga (mööbel jms) või veepõhiste seinavärvidega (seinapinnad).

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/l) 200g/l. Taika Helmiäismaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 200g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –