Taika Stardust – efektlasuur

23.7956.73 (sis. km)

Läbipaistev, täismatt, akrülaatsideainega efektlasuur.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Läbipaistev, täismatt, akrülaatsideainega efektlasuur.

Sobivus

Kasutatakse värvitud seinapindade dekoreerimiseks kuivades ruumides. Kuna Taika Stardust on läbipaistev, mõjutab alusvärvi toon oluliselt lõpptulemust. Hea valgustus toob efekti paremini välja.

Kasutusobjektid

Seinad elu-, büroo- jms kuivades ruumides.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Hõbe ja kuld, toodet ei saa toonida.

Läikeaste

Täismatt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

6 -10 m2/l.

Pakendid

1 l ja 3 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Rulli või pintsliga.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Vajadusel on uuesti töödeldav/ülevärvitav umbes ööpäeva möödudes. Pind on kasutuskuiv umbes 2 ööpäeva pärast.

Pesemiskindlus

Võib puhastada niiske lapiga.

Kuumakindlus

+85 °C, ISO 4211-3.

Märghõõrdekindlus

Klass I, ISO 11998.

Kuivainesisaldus

u.12 %.

Erikaal

1,0 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Toon

Hõbe, Kuld

Pakend

0.3l, 1l, 3l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30 – 70 %.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Krundi Vivacolor 1 kruntvärviga. Tee pinnavärvimine soovitud tooni dekoratiivvärviga 1-2 korda.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Vivaclean (Vivacolor) vesilahusega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Värvi pind toonitud sisustusvärviga.

Värvimine

Sega Taika Stardust hoolikalt enne kasutamist. Kanna toodet risti-rästi pinnale rulli või pintsliga. Ürita kanda toodet võimalikult ühtlaselt igale poole. Nurki ja üleminekukohti ei värvita eelnevalt, vaid hajutatakse töö käigus. Toote piimjas toon kaob kuivades. Proovi dekoreerimist esmalt nt. paksul papil. Taika Stardust sobib ka šablooniga värvimiseks. Sellisel juhul sobib töövahendiks kõige paremini tavaline väike rull või pintsel. Ei soovita poroloonist töövahendeid.

Töövahendite puhastamine

Eemalda üleliigne värv töövahenditest ja pese need kohe veega.

Hooldusjuhised

Mõne nädala jooksul peale töötlemist tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult, sest töödeldud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes. Kui pinda on siiski vaja puhastada varsti pärast värvimist, tee seda kergelt kuiva või niiske puhastuslapi või mopiga.

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest. Pinda võib puhastada kuiva harja, mopi või tolmulapiga. Määrdunud pinnad puhasta neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga niisutatud puhastuslapiga. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist. Järgida puhastusvahendi tootja poolt etteantud lahjendamise juhiseid.

Hooldus

“Varem värvitud pinnad” juhise järgi. Võib üle värvida vesialuselise tootega.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/l) 200g/l. Taika Stardust sisaldab LOÜ maksimaalselt 200g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –