Temafloor 150

TÜÜP Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdvärv.

SOBIVUS Lahustivaba epoksüüdvärv põrandatele nii sise- kui välistingimustes. Sobib uutele ja vanadele betoonpõrandatele ning eelnevalt betoonpõrandavärvidega töödeldud pindadele. Soovitatakse põrandatele, mis taluvad keskmist keemilist ja mehaanilist koormust tööstus-, remondi- ja laoruumides.

KASUTUSOBJEKTID Sobib tööstus-, töökoja- ja laoruumide põrandatele. Sobib ka alfaltpõrandatele, garaaži-, trepikodade, rõdude, pesuruumide, keldrite jmt põrandatele.

Temafloor 150 ohutuskaart

Vedeldi 1029 ohutuskaart

Kõvendi 008 4151 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Talub +70 ºC kuiva temperatuuri ja +60 ºC uputustingimustes. Temafloor Flex kõvendi teeb värvipinna elastsemaks ja vastupidavamaks betooni lõhenemisele. Tuleohutusklass Bfl-s vastavalt standardile EN 13501-1.

Värvikaardid Toonimine RAL, NCS, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardi järgi. TEMASPEED-toonimine.

Läikeaste Täisläikiv

Kulu Kulu betoonpõrandale on keskmiselt:
Kruntvärv 4 – 6 m2/l
Pinnavärv 6 – 8 m2/l

Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused, värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti 1029

Segamissuhe Värv 4 mahuosa 102-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 4151

või

Värv 2 mahuosa 102-sari
Flex-kõvendi 1 mahuosa 930 5002

Töövahendid
Kanna pinnale teras- või kummilabidaga ja tasanda rulliga.

Kasutusaeg ( 23 °C)
u. 20 min pärast segamist, põrandale kantuna.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv, pärast 4 tundi
Ülevärvitav, pärast 8 tundi – 2 ööpäeva
Kerget liiklemist taluv, pärast 24 tundi
Täielikult kõvenenud, pärast 7 ööpäeva
Madalamal temperatuuril võtab kõvenemine rohkem aega.
Temafloor Flex kõvendiga on kõvenemisaeg pikem võrrelded standardkõvendiga.

Kuivainesisaldus u. 100 mahu-%

Erikaal
1.7 kg/l (kasutusvalmis segu)

Tootekood
102-sari

Kasutamine

Värvimistingimused Betoonpinna suhteline niiskus ei tohiks ületada 97%. Värvimise ja värvi kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja värvi temperatuur langeda alla +15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

NB! Epoksüüdpindadel on kalduvus välistingimustes kriidistuda ja muuta värvitooni!

Eeltöö Uus betoonpind:
Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimise või soolhappega söövitades. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhastuse järel eemalda tsemenditolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövita lahjendatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Töödeldud põrand loputa rohke veega ja kuivata.
Vana betoonpind:
Eemalda rasv, õli, kemikaalid jmt mustus Maalipesu pesuvahendiga. Eemalda vana, lahtine värvikiht lihvides. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm.

Kui teete tasandusseguga kihi, siis kontrollige materjalide sobivust.

Kruntimine Krundi 10 – 30% vedeldatud Temafloor 150 epoksüüdvärviga. Vala segu kohe põrandale ja aja laiali teras- või kummilabidaga ning tasanda rulliga.

Parandamine Tasanda augud ja praod Colofill pahtliga või vedeldamata Temafloor 150 või Temafloor 200 Primer või 210 epoksüüdlaki ja kuiva, puhta liiva seguga. Segamissuhe on nt. 1 mahuosa värvi- või lakisegu ja 1-2 mahuosa 0,1 – 0,6 mm jämedust liiva. Lihvi paigatud kohad üle enne värvimist.

Viimistlemine Värvi mitte varem kui 8 tundi pärast kruntimist. Kui krunditud pinda ei värvita 48 tunni jooksul, tuleb pinda enne värvimist lihvida. Vedelda värvi 5 – 20%. Vala segu põrandale, aja teras- või kummilabidaga laiali ning tasanda rulliga.

Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi hoolikalt (u. 2 min.) enne kasutamist elektrilise mikseriga. Segu kogust arvutades tuleb arvesse võtta värvitava pinna suurust ja segu kasutusaega. Vähene segamine ja vale segamissuhe võivad põhjustada värvi ebaühtlast kõvenemist, pinnaomaduste halvenemist ning ohustab töö õnnestumist.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1029.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused (Alaliik A/j) 500 g/l (2010). Temafloor 150 sisaldab LOÜ maksimaalselt < 500 g/l.