Temafloor P300

TÜÜP Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdmass.

SOBIVUS Suurt keemilist ja mehaanilist koormust saavatele vanadele ja uutele betoonpõrandatele.

KASUTUSOBJEKTID Betoonpõrandad tööstus-, lao- ja remondiruumides, nt. protsessiruumid, paberimasinahallid, kärukoridorid jmt suure punktkoormuse all olevad põrandapinnad. Sobib ka parklate, garaažide, äripindade, kaubanduskeskuste põrandapindadele.

Temafloor P 300 ohutuskaart

Vedeldi 1029 ohutuskaart

Kõvendi 008 4514 ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Isetasanduv epoksüüdmass. Hea kulumiskindlusega. Talub vett, õlisid, rasvu, kemikaale, mitte-oksüdeeruvate hapete lahuseid, leeliste ja soolade lahuseid. Oksüdeeruvate hapete ja pleegitavate kemikaalide pritsmeid talub vaid ajutiselt. Saadaval on erinevatele kemikaalidele vastupidavuse tabel. Talub kuiva temperatuuri +70 ºC ja +60 ºC uputuskoormusel. Ei talu järske ja korduvaid temperatuurikõikumisi. Temafloor Flex kõvendi teeb värvikihi elastseks ja seega vastupidavaks betoonpinna pragunemisele. Tulekindlus: tuleohutusklass BFL-s1 vastavalt standardile EN 13501-1. Saadaval on ka RAL EFFECT metalliktoonid.

Toonid Samuti saadaval metalliktoonid.

Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid. TEMASPEED-toonimine.

Läikeaste Täisläikiv

Kulu Kulu betoonpõrandatele on keskmiselt:
Kihi paksusega 0.3 mm u. 3 m2/litre
Kihi paksusega 0.5 mm u. 2 m2/litre
Toote kulu mõjutavad töödeldava pinna poorsus ja tasasus ning pealekandmisviis.

Segamissuhe Värv 4 mahuosa 167-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 4514
või
Värv 2 mahuosa 167-sari
Flex-kõvendi 1 mahuosa 930 5002

Töövahendid Lakisegu valatakse põrandale ja tasandatakse hammastatud teraslatiga ja rulliga.

Kasutusaeg ( 23 °C) 20 – 30 min. põrandale kantuna, u. 15 min. segamisnõus.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv, pärast 6 tundi
Kerget liiklemist taluv, pärast 16 tundi
Täielikult kõvenenud, pärast 7 ööpäeva
Madalamal temperatuuril võtab kõvenemine rohkem aega.
Temafloor Flex kõvendiga on kõvenemisaeg pikem võrreldes standardkõvendiga.

Kuivainesisaldus
u. 100 mahu-%

Erikaal 1.4 kg/l (kasutusvalmis segu)

Tootekood 167-sari

Kasutamine

Värvimistingimused Betoonpinna suhteline niiskus ei tohi ületada 97%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja laki temperatuur langeda alla +15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.

NB! Epoksüüdpindadel on kalduvus välistingimustes kriidistuda ja muuta värvitooni!

Eeltöö Uus betoonpind: Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimise või soolhappega söövitades. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhastuse järel eemalda tsemenditolm hoolikalt tolmuimejaga. Söövita lahjendatud soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Töödeldud põrand loputa rohke veega ja kuivata.

Vana betoonpind: Eemalda rasv, õli, kemikaalid jmt mustus MAALIPESU pesuvahendiga. Eemalda vana, lahtine värvikiht lihvides või haavelpihustusega. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm.

Kui teete tasandusseguga kihi, siis kontrollige materjalide sobivust.

Kruntimine Krundi 30 – 50% lahustiga 006 1029 (või 006 1031) vedeldatud Temafloor 200 või 400 epoksüüdlakiga. Vala segu põrandale piisavas koguses, et betoonpind küllastuks. Vajadusel krundi veel kord, et saada poorideta pind. Järgmise töötluse võib teha 2 tunni pärast, “märg-märjale”-meetodil. Kui kruntimispind jääb poorseks, põhjustab see valmis kattes auke ja õhumulle.

Parandamine Paranda augud ja praod Colofill pahtli või vedeldamata Temafloor 200 epoksüüdlaki või Temafloor P 300 epoksüüdmassi ja puhta liiva seguga. Segamissuhe on nt. 1 mahuosa epoksüüdisegu ja 1-2 mahuosa 0.1 – 0.6 mm jämedust liiva. Lihvi parandatud kohad üle enne värvimist.

Vedeldamine NB! Temafloor P 300 epoksüüdmassi ei vedeldata.

Katmine Värvi mitte varem kui 6 tundi ja mitte hiljem kui 24 tundi peale kruntimist ja parandamist. Kui krunditud pinda ei värvita 24 tunni jooksul, tuleb pinda enne lakkimist lihvida. Vala lakisegu põrandale ja aja laiali hammastatud teraslatiga või spaatliga. Tasanda rulliga. Soovitatav kihipaksus on 0.3 – 0.5 mm.

Metalliktoonidega katmisel kanna lakk pinnale harja, rulli või pihustiga.

Koostisosade segamine Lisa kõvendi õiges suhtes (u. 2 min.) vispliga varustatud aeglasekäigulist trelli kasutades. Segu kogust arvutades tuleb arvesse võtta lakitava pinna suurust ja segu kasutusaega. Vähene segamine ja vale segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast pinna kuivamist, pinnaomaduste halvenemist ning ohustab töö õnnestumist.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1029 või 1031.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused (Alaliik A/j) 500 g/l (2010). Temafloor P300 sisaldab LOÜ maksimaalselt < 500 g/l.