Tunto Karhea – struktuurvärv RPA (valge)

49.59111.63 (sis. km)

Veepõhine akrülaatpinnavärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine akrülaatpinnavärv.

Sobivus

Uued ja varem värvitud betoon-, krohv-, tellis-, puitkiudplaat-, kipsplaat- ja laastplaatseintele, kuhu soovitakse dekoratiivpinda. Tunto Karhea struktuurvärvi võib kanda ka lagedele.

Kasutusobjektid

Seinad ja laed kuivades siseruumides.

Alusvärv RPA

Toonid

Võib toonida Tunto värvikaardi ja Symphony värvikaardi järgi. Valgustus ja toote pinnastruktuur loovad lõpliku nähtava tooni. Toodet tuleb enne toonimist segada.

Läikeaste

Täismatt

Kulu

0,5 – 0,7 m²/l, sõltub töödeldava pinna karedusest, poorsusest ja pinnale kandmise viisist.

Pakendid

16,5 kg (u. 9 l).

Vedeldi/lahusti

Vesi

Segamissuhe

Vedelda vajadusel veega maks. 1%.

Töövahendid

Pinnale kanda pahtlilabida, segupritsi või lehterpritsiga, ava läbimõõt min 5 mm. Viimistleda plasthõõrutiga.
Tähelepanu! Enne värvi pritsi sisse panekut eemalda metallist kaane tükk, mis võis sinna kukkuda toonimisel.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

24 tundi normaaltingimustes.

Kuumakindlus

80 ºC, ISO 4211-3

Kuivainesisaldus

65%

Erikaal

u 1,8 – 1,9 kg/l ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja toote temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Värvimata pind:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Tasanda pinnad sobiva Vivacolor pahtliga. Krundi Harmony või Interior Soft värviga (Vivacolor). Tooni kruntvärv pinnakattega sama tooni.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) lahusega ja loputa hoolikalt veega. Praod pahtelda vajadusel sobiva Vivacolor pahtliga. Kui toonierinevus aluspinna ja struktuurvärvi vahel on suur, siis krundi pinnad Luja kruntvärviga, Harmony vms. värviga.

Vedeldamine

Vedelda vajadusel veega maks. 1%.

Katmine

Sega Tunto Karhea struktuurvärvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna pahtlilabidaga vaid struktuurvärvi terapaksune kiht pinnale. Hõõru pind koheselt (maks. 15 min jooksul) kergelt plasthõõrutiga surudes. Kui hõõruti ei liigu sujuvalt, on struktuurvärvi liiga palju. Eemalda pahtlilabidaga pinnalt liigne struktuurvärv. Võimalike värvierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisaval hulgal valmissegatud pinnakatet. Enne kruntimist ja värvimist kata aknad kinni. Kui aknale satub pritsmeid, tuleb need koheselt ära pühkida.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne struktuurvärv, et see ei ummistaks kanalisatsiooni. Pese töövahendid veega puhtaks.

Hooldusjuhised

Pinnad võib puhastada tolmuimejaga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/l) 200 g/l. Tunto Karhea sisaldab LOÜ maksimaalselt 200 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –