Tunto Kivi – kivipinnakate

101.93 (sis. km)

Veepõhine kivipinnakate.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine kivipinnakate.

Sobivus

Uued ja varem värvitud betoon-, krohv-, tellis-, puitkiudplaat-, kipsplaat- ja laastplaatpindadele. Sobib ka niisketesse ruumidesse, kuid mitte otse vee alla.

Kasutusobjektid

Seinad sisetingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärvid

KPA ja KPC

Toonid

Valkjas hall lubjakivi (KPA), Hall graniit (KPC).

KPA- ja KPC-alusvärve saab toonida Tunto värvikaardi järgi.

Läikeaste

Matt

Kulu

2,5-3,5 kg/m² pahtlilabidaga ühekordselt ja 3,5-4,5 kg/m² kahekordselt kantuna või pihustiga. Ühe 14 kg pakendiga saab valmis pinda u 4-5,5 m² ja kahekordsel pealekandmisel saab 3-4 m². Kulu mõjutavad töödeldava pinna karedus, poorsus ja ka pinnale kandmise viis.

Pakendid

10 l nõus on 14 kg.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Segamissuhe

Kasutatakse vedeldamata.

Töövahendid

Pinnalekandmine pahtlilabida või pihustiga. Kahekordsel pinnalekandmisel tuleb vajadusel hõõruda kummihõõrutiga. Tähelepanu! Enne värvi pritsi sisse panekut eemalda metallist kaane tükk, mis võis sinna kukkuda toonimisel.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Uuesti töödeldav 24 tunni möödudes normaaltingimustes.

Kuumakindlus

85 °C, ISO 4211-3.

Kuivainesisaldus

u 75%.

Erikaal

u 1,5-1,7 kg/l, sõltuvalt kivist, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Toon

Hall lubjakivi (KPA), Hall graniit (KPC)

Pakend

9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pinnakatte temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Tasanda pind sobiva Vivacolor kergpahtliga. Krundi kõik töötlemata pinnad Harmony või Interior Soft värviga. Tooni kruntvärv pinnakattega sarnast tooni.

Varem värvitud pinnad:
Pese varem värvitud pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuainega ja loputa hoolikalt veega. Kiti vajadusel ebatasasused Vivacolor pahtliga. Krundi pinnad toonitud Harmony või Interior Soft värviga (Vivacolor).

Niisked ruumid:
Krundi pinnad toonitud Luja pinnavärviga.

Katmine

Pahtlilabidaga pinnalekandmine (väikesed pinnad):
Kanna pahtlilabidaga pinnakatet ühtlaselt pinnale u 2 mm paksune kiht korraga u 1-2 m² alale. Tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mööda pinnakatet kergelt siludes. Jälgi, et pinnakatte kivisid oleks jaotunud kogu alale ühtlaselt ja tihedalt. Püüa korraldada töö nii, et töövaheaegade ja erinevate purkide piirkohad jäävad võimalikult märkamatusse kohta.

Pahtlilabidaga pinnalekandmine ja hõõrumine (suured pinnad):
Suurtel seinapindadel saadakse ilma jätkukohtadeta pind kergemini kahekordsel pinnalekandmisel. Kanna pahtlilabidaga pinnakatet ühtlaselt korraga umbes 1-2 m² alale ja tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mööda pinnakatet kergelt siludes. Esimese kihi kuivades kanna pinnale teine kiht õhukeselt. Hõõru pind koheselt (maks. 15 min möödudes) plasthõõrutiga kergelt surudes. Kui hõõruti ei liigu kergelt, on pinnakatet liiga palju. Eemalda liiga paks pinnakatte kiht pahtlilabidaga vedades mööda pinnakatte kihti.

Pinnalekandmine pihustiga: Kanna pinnakate pinnale pihustades madala survega umbes 1 m kauguselt ringjate liigutustega. Tasanda pinnalekantud kiht pahtlilabidaga mööda pinnakatte kihti. Ühesugused pinnad pihustatakse järjest.

Tähelepanu! Tuuluta ruum enne kasutuselevõttu.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne pinnakate tagasi värvinõusse, et mitte ummistada kanalisatsiooni. Pese veega puhtaks.

Hooldusjuhised

Pinnad puhastatakse niiske harjaga või kuivpuhastuseks mõeldud tolmuimejaga. Pinnatöötluse järel tuleb pindu mõne päeva jooksul käsitleda ettevaatlikult kuna toode saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse umbes kuu möödudes.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/l) 200 g/l. Tunto Kivi sisaldab LOÜ maksimaalselt 200 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –