Valtti Puuöljy – lahustipõhina puiduõli

11.7176.86 (sis. km)

Lahustipõhine puiduõli välistingimustesse.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Lahustipõhine puiduõli välistingimustesse. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.

Sobivus

Sobib uue või varem õlitatud puitpinna õlitamiseks välistingimustes. Sobib ka surveküllastatud töötlemata puidule.

Kasutusobjektid

Õuemööbel, terrassid, paadisillad.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv EC

Toonid

Värvitu. Võib toonida Tikkurila Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi.

Läikeaste

pole määratud

Kulu

u 5-7 m²/l

Pakendid

0.9 l, 2.7 l ja 9 l

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pintsel või käsn.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Pinnakuiv mõne tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud puiduõli kogus. Järgmise kihi võib pinnale kanda kui õli on kuivanud, sõltuvalt ilmastikutingimustest, mõne tunni pärast.

Ilmastikukindel

Soovitame toodet kasutada toonitult, sest toonitud toode on ilmastikukindlam kui toonimata.

Hooldtustöötlemine teha vastavalt vajadusele. Pidevalt õues olevad pinnad soovitame töödelda igal aastal.

Kuivainesisaldus

18%.

Erikaal

0,8 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja –transporti. Avatud nõu kasutada ära ühe värvimiskorraga kuna avatud nõus võivad toote omadused muutuda.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt. Surveküllastatud puit on tihti märg, seega soovitame selle töötlemist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 % nii töötlemise kui ka kuivamise ajal.

Eeltöö

Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese hallitanud puitpind Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui puitpinnale jääb nähtav kile, eemalda see enne töötlemist.

Kasutamisjuhend

Sega Valtti Puuöljy puiduõli hoolikalt enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna puiduõli pinnale pintsli või käsnaga selliselt, et kogu õli imenduks puitu. Pühi üleliigne õli ära. Jätkukohtade vältimiseks pintselda kogu pind ühtlaselt korraga. Välimööblit töötle üks kord. Poorne puidupind võib vajada kahekordset töötlemist.

Järgmise pinnalekandmise võib teha kui õli on imendunud ja pind on kuivanud, olenevalt ilmastikuoludest mõne tunni pärast. Õlitamine muudab puidupinna tumedamaks.

Hooldusõlitamist teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese lahustiga Special Solvent (Vivacolor) või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Töötle pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u kahe päeva möödumisel õlitamisest.
Määrdunud pinda võib puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008


Kahjulik!

Sisaldab: Tööstusbensiini, hüdrogeenitud, raske (alfaatne lahustibensiin), lakibensiini, kerge, aromaatne ja tolüülfluaniidi. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL. KAHJULIK: ALLANEELAMISEL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiaurude sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneealmisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja tolüülfluaniidi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 III