Unica – välismööblivärv A (valge)

9.5253.62 (sis. km)

Spetsiaalalküüdvärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Spetsiaalalküüdvärv.

Sobivus

Metall- ja puitmööblile sise- ja välistingimustes. Sobib ka paljudele plastmasspindadele, nt klaaskiud- ja plastmasspaatidele (mitte veealustele osadele). Vaata kasutusjuhendit.

Kasutusobjektid

Mööbel, sõidukid, paadid, masinad, mööbel, tööriistad jne.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv A

Toonid

Tunneta Värvi, Feelings ja Symphony värvikaardi toonid.

Läikeaste

Poolläikiv

Kulu

Siledale puidupinnale 10-12 m²/l. Metall- ja plastmasspinnale 12-14 m²/l.

Pakendid

Alusvärvid 0,225 l, 0,9 l ja 2,7 l.

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pintsel, värvipihusti või rull (madalakarvaline).
Kõrgsurvepihusti:
– ava läbimõõt 0,009”-0,013 e. 0,230-0,330 mm, vedeldada 5-20% värvi mahust.
Värvipihusti:
– ava läbimõõt 1,4 mm – 1,8 mm, vedeldada 25-35 % värvi mahust (DIN4 18-25 s) (pihustamisel ei tohi kuiva värvikihi paksus olla üle 40 μm).

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

2 tundi – tolmukuiv. Ülevärvitav 16 tunni möödumisel.

Kulumiskindel

Hea.

Kuumakindlus

120 °C, heledad toonid muutuvad mingil määral kollaseks >80 ºC juures, ISO 4211 3.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastusainetele, lahjadele leelistele ja lahjadele hapetele.

Vastupidav täpeniinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustitele. On vastupidav määrdeõlidele ja –rasvadele. Kütusepritsmed pühkida koheselt.

Pesemiskindlus

Hea tavalistele pesuvahenditele, SFS 3755.

Kuivainesisaldus

42%

Erikaal

0,9 – 1,2 kg/l, sõltuvalt toonist, ISO 2811.

Säilitamine

Talub külmladustamist ja -transporti.

Lisainfo

Pakend

0.225l, 0.9l, 2.7l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Uued värvimata pinnad:
Puhasta värvimata metall- ja puidupinnad tolmust, mustusest, rasvadest ja õlist. Tsingitud pinnalt eemalda harjates võimalik valgerooste. Plastmasspind pühi üle vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Lahusti kasutamine plastmasspindadel parandab nakkuvust, kuid seda tuleks siiski enne lõplikku värvimist proovida väiksel pinnal. Krundi puidupinnad Special Primer (Vivacolor) või Otex kruntvärviga. Krundi metallpinnad Universa Korrostop (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga. Alumiiniumpinnad tuleb enne kruntimist karestada.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuainega ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev või lahtine värvikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Kiti praod ja augud Lakkakitti-ga. Lihvi kititud kohad ja eemalda lihvimistolm. Krundi halvas seisukorras olevad puidupinnad Special Primer (Vivacolor) kruntvärviga ja metallpinnad Universal Korrostop (Vivacolor) või Universa Korrostop+ (Vivacolor) roostevastase kruntvärviga.

Värvimine

Sega värv hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) pintsliga värvimisel ja Special Solvent Spray-ga (Vivacolor) survepihustiga värvimisel. Kanna värv pinnale pintsli või pihustiga 1-2 korda.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt.
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed. (2-25%) TULEOHTLIK. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja kobaltoktoaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Toodet mitte valada kanalisatsiooni, veekokku ega pinnasesse. Tühi, kuiv taara viia prügimäele, vedelad jäägid kahjulike ainete kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 III