Akvi Primer DS

TÜÜP Veepõhine akrülaatkruntvärv.

SOBIVUS MDF- ja puitpindadele sisetingimustes.

KASUTUSOBJEKTID
Sobib ustele, mööblile liistudele, paneelidele, jmt puitpindadele.

Akvi Primer DS ohutuskaart

Kirjeldus

Omadused Kiiresti kuivav ja heade lihvimisomadustega kruntvärv sisetingimustesse. Väga hea kattevõimega ja täitev. Võib üle värvida nii veepõhiste kui lahustipõhiste värvidega.

Toonid Valge.

Läikeaste Matt

Kulu
Akvi Primer DS
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti
Vesi

Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.

Kuivamisaeg
Akvi Primer DS

Virnastamistemperatuur alla +35 °C.

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus
42±2 mahu-%,
59±2 massi-%.

Erikaal 1,4 kg/l

Tootekood 006 5026

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, nii värvimise kui kuivamise ajal peab temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.

Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-600). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.

Värvimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 70-90s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015″ ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 70-90s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015″ ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 70-90s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4 – 1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Pinnatöötlus Soovitatavad pinnavärvid: Akvi Top DS 25, Akvi Top FD 30, Diccoplast 30 ja Luminol 25.

Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt. Vedelda soovitud viskoossuseni.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on 55 g/l. LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 5 mahu-%) on 55 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l (2010).