Hansa Silicate A (Valge)

20.2352.77 (sis. km)

Silikaatvärv krohvfassaadile

Väga hea veeauru läbilaskevõime
Moodustab vetthülgava pinna
Hea ilmastikukindlusega
Kergesti puhastatav

Vivacolor

Tooteinfo

Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria:

Kirjeldus

Silikaatvärv krohvfassaadile

  • Väga hea veeauru läbilaskevõime
  • Moodustab vetthülgava pinna
  • Hea ilmastikukindlusega

Kasutuskoht
Elu-, äri-, tööstus- ja laohooned. Sobib uute betoon-, lubikrohv-, lubitsementkrohv- ja silikaattellispindade värvimiseks. Sobib ka eelnevalt lubi-, lubitsement-, tsement- või silikaatvärviga värvitud pindade hooldusvärvimiseks nii sise- kui välistingimustes.

Läige
Täismatt.

Katvus (1x)
3- 5 m2/l. Lõplik värvikulu sõltub aluspinna karedusest ja pealekandmise meetodist.

Toonimine
Värvi võib kasutada valgena (SA-alusvärv) või toonida Tikkurila Facade ja Hansa Silicate värvikaartide järgi.

Alusvärvid
SA-alusvärv.

Töövahendid
Rull, hari, pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,018” – 0,023” ehk 0,460 – 0,580 mm.

Kuivamisaeg
12 tundi – ülevärvitav (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Töövahendid pese veega. Värvi vedeldamiseks kasuta silikaatkruntvärvi Hansa Silicate Primer vastavalt kasutusjuhendile.

Pakendid
2,7 L; 9,0 L.

Säilitamine
Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Kuivainesisaldus
u 50%.

Tihedus
1,3- 1,4 kg/l, sõltuvalt alusvärvist ja värvitoonist (ISO 2811).

Veeauru läbilaskvus
Sd, H2O≤0,14м, kui eeltöötlus ja värvimine teostatud kasutusjuhendi järgi (ISO 7783-2).

Süsihappegaasi difusioonitakistus
Sd, CO2 < 1m, kui eeltöötlus ja värvimine on teostatud kasutusjuhendi järgi.

Nakkuvus
0,8 N/mm2 , kui eeltöötlus ja värvimine on teostatud kasutusjuhendi järgi (ISO 4624).

Lisainfo

Pakend

2,7 L, 9,0 L

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Uusi betoonpindasid võib värvida peale esimest kütteperioodi ja krohvpindasid 1-2 kuulise kõvenemisperioodi järel. Puhasta pind tolmust, mustusest, sooladest ja lahtistest osakestest survepesu või terasharjamise teel. Hallitusest või vetikatest kahjustunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega. Paranda avatud praod ja süvendid ümbritseva pinna tasemeni, kasutades aluspinnaga võimalikult sama koostisega lubi- või lubitsementmörti. Väikesed praod ja ebatasasused paranda silikaatvärvi Hansa Silicate ja liiva seguga. Sile, vormi vastu valatud betoonpind töötle vajaliku pinnaprofiili saamiseks ning pinnalt tsementkivi ja -liimkihi eemaldamiseks mehhaaniliselt liivapritsi, terasharja või vesiliivapesuga.
Varem värvitud pind:
Eemalda pinnalt lahtine anorgaaniline värv ja nõrgalt kinni olev krohvikiht liivapritsi, terasharja või survepesuriga. Orgaaniline värv eemalda täielikult. Hallitusest või vetikatest kahjustunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega. Ava betoon- või krohvpinnas olevad praod ja puhasta esiletulnud sarrus roostest. Paranda avatud praod ja süvendid ümbritseva pinna tasemeni, kasutades aluspinnaga võimalikult sama koostisega lubi- või lubitsementmörti. Väikesed praod ja ebatasasused paranda silikaatvärvi Hansa Silicate ja liiva seguga. Hallitusest või vetikatest kahjustunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °C, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

KRUNTIMINE
Poorne, imav pind krundi 1:1 veega vedeldatud silikaatkrundiga Hansa Silicate Primer. Kruntimiseks kasuta “märg-märjale“ meetodit s.o. lühikese aja jooksul kanna pinnale 2-3 kihti kruntimislahust. Peale 12 tunni möödumist krundi silikaatkrundi Hansa Silicate Primer ja silikaatvärvi Hansa Silicate seguga (suhe 1:2). Mõõdukalt imav pind krundi silikaatkrundiga Hansa Silicate Primer. Peale 12 tunni möödumist krundi silikaatkrundi Hansa Silicate Primer ja silikaatvärvi Hansa Silicate seguga (suhe 1:2). Tihe, kõva pind krundi silikaatkrundi Hansa Silicate Primer ja silikaatvärvi Hansa Silicate seguga (suhe 1:2).

VÄRVIMINE
Sega värvi Hansa Silicate enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda silikaatkrundiga Hansa Silicate Primer kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Lase krunditud pinnal enne värvimist kuivada vähemalt 12 tundi. Värvi 1 kord rulli, harja, pintsli või värvipihustiga. NB! Mittevärvitavad pinnad (aknaklaasid, looduslikust kivist, metallist pinnad, taimed jne) kata enne tööde algust kinni.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Peale värvimist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese koheselt veega.

PINNA HOOLDAMINE
Pinda võib puhastada peale 1 kuu möödumist värvimisest. Pinna puhastamiseks kasuta survepesu. Märgpuhastus muudab märgatavalt alusvärvi tooni, mistõttu tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eristada. Enne puhastamist eemalda lahtine mustus pinna harjamisega. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusevastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust, loputa korralikult. Peale töötlemist tuleb alati teha hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Ärritav, Xi . Sisaldab kaaliumsilikaati. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda silmade- või näokaitset. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/c) 40 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 40 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!