Liukueste – libisemiskaitse

8.42 (sis. km)

Libisemiskaitse, mis koosneb kergetest, õõnsatest silikaat-mikropallikestest.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: 00792000004 Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Libisemiskaitse, mis koosneb kergetest, õõnsatest silikaat-mikropallikestest.

Sobivus

Sobib eriti hästi kasutamiseks libisemiskaitsena plekk-katustevärvidel.

Kasutusobjektid

Sobib eriti hästi kasutamiseks libisemiskaitsena Tikkurila plekk-katuste- ja põrandavärvidel, nt. Akvacoat, Betolux, Betolux Akva, Permo Lattiamaalia, Panssarimaali ja Panssari Akva plekk-katuse värv.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Hall

Pakendid

1/3 l (u. 150 g).

Sulamispunkt

1200 – 1350 °C.

Tugevus

5 Mohsi skaalal.

Eriomadus

Puistetihedus u. 0,4 g/cm5. Silikaat-mikropallid on terasuurusega ~ 300 µm.

Keskmine seinapaksus

5-10% läbimõõduga kuuli.

Säilitamine

Pakend hoida tihedalt suletuna, et vältida tolmu levikut ja niiskuse juurdepääsu.

Lisainfo

Pakend

0.3l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Töötlemine

Kasutades libisemiskaitset peab värvima vähemalt kaks kihti. Libisemiskaitse lisada viimase värvikihi peale kandmisel. Segamissuhe: 10 liitrile värvile lisada 1/3 liitrine nõu(u 150 g) libisemiskaitset. 3 liitrile värvile lisada u 50 g libisemiskaitset.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –

ssa100308 / ivk200308 / akk200308 / lko250106 / 007 9200