Unica Super 90 – puidulakk, läikiv

8.42115.29 (sis. km)

Kiiresti kuivav uretaanalküüdlakk. Sisaldab UV-kaitseainet.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Kiiresti kuivav uretaanalküüdlakk. Sisaldab UV-kaitseainet, mis aeglustab päikesevalguse mõjul puidu kollaseks muutumist. Toonitud lakk kaitseb paremini päikesevalguse mõjude eest kui toonimata lakk.

Sobivus

Puitpindadele sise- ja välistingimustes.

Kasutusobjektid

Paadid, mööbel ja põrandad, kerge mehaanilise koormuse tingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv EP

Toonid

Võib toonida Laki ja peitsi värvikaardi ning Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi toone. Tee kõigepealt proovilakkimine, et näha toonitud laki tooni. Kui toon on liiga tume, võid seda segada värvitu Unica Super lakiga või vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

Läikeaste

Läikiv

Kulu

12-14 m²/l.

Pakendid

0.225 l, 0.9 l, 2.7 l ja 9 l

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Pintsel või värvipihusti.

Kõrgsurvepihustiga:
– ava läbimõõt 0,009”-0,013” e. 0,230-0,330 mm
– vedeldada 0-10 % laki mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

2 tundi – tolmukuiv. Töötlemiskuiv 6 tunni pärast. Järgmise lakkimise võib teostada ööpäeva möödudes. Täielik kõvenemine ja vastupidavus saavutatakse u 4 nädala jooksul. Kuivamist mõjutavad ventilatsioon, õhu suhteline niiskus, temperatuur ning kihi paksus.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav bensiinile, naftale, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele, taimsetele ja loomsetele rasvadele ning õlidele, määrdeõlidele ja –rasvadele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustile.

Pesemiskindlus

Väga hea vastupidavus tavalistele pesuvahenditele, SFS 3755.

Kuivainesisaldus

48%

Erikaal

0,9 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud või poolik lakinõu ei säili kaua.

Lisainfo

Pakend

0.225l, 0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Lakitav pind peab olema kuiv. Lakkimise ja kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Mitte lakkida ereda päisesevalguse käes või niiske ja külma ilmaga. Ajasta lakkimine nii, et lakikiht jõuaks kuivada enne õhtukaste tekkimist.

Eeltöö

Uued lakkimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Pühi väärispuidust pinnad eelnevalt üle vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Välispuidupinnad krundi eelnevalt puiduimmutusainega Valtti Primer puiduimmutiga.

Varem lakitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendi lahusega ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev või lahtine lakikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm.

Lakkimine

Esmane lakkimine:
Sega lakki korralikult enne kasutamist. Uute pindade aluslakkimiseks vedelda 20% lakki vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Pintselda õhukese kihina ja ühtlaselt 2-3 korda. Vedelda pinnalakki vajadusel 0-20%. Laki varem lakitud pinnad vedeldamata lakiga 1-2 korda. Lihvi pinda kergelt iga lakkimiskorra vahel. NB! Aluslakkimine tehakse välistingimustes alati läikiva Unica Super 90 lakiga.

Hoolduslakkimine:
Tee kindlaks lakipinna seisukord ja vajadusel laki uuesti. Unica Super lakiga lakitud pindadele võib teha hoolduslakkimise samuti Unica Super lakiga või samat liiki lahustipõhise lakiga. Vt. lõiku Eeltöö.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel lakkimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt. Lakitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast lakkimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Hooldus

Kontrolli välistingimustes olevate puidupindade seisukorda ja soorita vajadusel uuesti lakkimine, kui vana lakikiht hakkab puidupinnalt lahti tulema. Unica Superiga lakitud pinnad võib hoolduslakkida Unica Superiga või sama liiki lahustipõhjalise lakiga. Vt. lõiku Eeltöö

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/i) 500g/l. Unica Super 90 sisaldab LOÜ maksimaalselt 500g/l

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

GHS02

GHS07

Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid. Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja koobalt-bis(2-etüülheksanoaat). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal sädemetest ja leekidest. Mitte suitsetada. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Toote lihvimistolm ja survepritsiga lakkimise ülejäägid võivad iseenesest süttida. Sellised jäägid tuleb enne hävitamist hoida vette kastetuna, kuivatada õhu käes või põletada koheselt.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR 3 III