Luja 40 – seina- ja laevärv, poolläikiv A (valge)

17.93225.09 (sis. km)

Spetsiaalakrülaatvärv. Värv sisaldab hallitusvastaseid komponente.

Tooteinfo
Ohutuskaart
MED-Tunnistus

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

M1Med

Tüüp

Spetsiaalakrülaatvärv. Värv sisaldab hallitusvastaseid komponente, mis kaitsevad värvipinda.

Sobivus

Krohv-, betoon-, pahteldatud, tellis-, puitkiud- ja puitlaastpindadele sisetingimustes. Sobib nii uute kui varem värvitud pindade värvimiseks.

Kasutusobjektid

Pesemist, niiskus- ja kulumiskindlust vajavate ruumide seinad ja laed, trepikojad, samuti haiglate koridorid ning palatid ning muud sarnased ruumid, milledes vajatakse normaalsest suuremat vastupidavust kulumisele ja pesule.

Alusvärv A

Toonid

Tikkurila Symphony värvikaardi värvitoonid.

Läikeaste

Poolläikiv

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

u.5-8 m²/l.

Pakendid

A-alusvärv 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga:
– ava läbimõõt 0,015”-0,021”
– vedeldada 0 – 5% värvi mahust

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

2 tundi – puutekuiv. 4 tundi – ülevärvitav.

Pesemiskindlus

Väga hea. Vastupidav ka haiglates kasutatavatele tugevatoimelistele pesu- ja desinfektsiooniainetele.

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalidele ja nõrgatoimelistele lahustitele (nt lakibensiin).

Kuumakindlus

85 °C , ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.

Märghõõrdekindlus

SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.

Kuivainesisaldus

u.40%

Erikaal

u 1,2 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Tasanda pinnad vajadusel sobiva Vivacolori pahtliga ja lihvi pinnad. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja Yleispohjamaali kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile, loputada hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda vana lahtine, pragunev värvkiht. Lihvi kõvad, läikivad värvipinnad matiks ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi pind Luja Yleispohjamaali kruntvärviga.

Värvimine

Esmane värvimine:
Sega värv enne kasutamist hoolikalt. Värvi kahekordselt rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Luja värviga värvitud pinnad võib üle värvida samasuguse vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega. Kõvenenud värv eemalda töövahenditest Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pehme harja, pesuseene või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga puhastuslapi, pesumopi või pesukäsnaga. Loputa pind hoolikalt. Pesuvahendi valmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapi või mopiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/b) 100g/l (2010). Luja poolläikiv sisaldab LOÜ maksimaalselt 100 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –