Magnetic – magnetvärv

40.26195.81 (sis. km)

Magnetic on veepõhine spetsiaalvärv. Värvi omaduste tõttu jäävad magnetid värvitud pinnale kinni.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Magnetic on veepõhine spetsiaalvärv. Värvi omaduste tõttu jäävad magnetid Magnetic värviga värvitud pinnale kinni. Tugevamad magnetid kinnituvad pinnale paremini.

Sobivus

Betoon-, pahteldatud, kipsplaat- ja laastplaatpinnad. Kui pinnale tahetakse muud tooni, kui hall, võib Magnetic värviga värvitud pinna üle värvida 1-2 korda veepõhise seinavärviga. Paks pinnavärvikiht vähendab magnetite kinnijäämist.

Kasutusobjektid

Seinapinnad kuivades sisetingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Grafiithall

Läikeaste

Matt

Kulu

u 1,5 m2/l (kolmekordsel peale kandmisel).

Pakendid

0,5 l ja 3 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Värvirull või pintsel.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

u 24 tundi.

Erikaal

u 2,60 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.5l, 3l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv ja temperatuur vähemalt +10 °C. Õhu temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Uued värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Vajadusel tasanda augud ja praod sobiva Vivacolori pahtliga. Krundi värvimata pinnad näiteks Luja kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu puhastusvahendi lahusega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Võimalikult hea nakkuvuse saavutamiseks lihvi läikivad pinnad matiks. Eemalda lihvimistolm.

Vedeldamine

Ei vedeldata.

Värvimine

Sega Magnetic värvi hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Värvi pind lühikarvalise rulli või pintsliga kolmes kihis, kandes pinnale ohtrasti Magnetic värvi. Proovi rullida nii, et pind jääks võimalikult sile. Magnetid kinnituvad paremini tasasel pinnal.

Võid värvi pinnale kanda rulliga ja seejärel tasandada koheselt teraslabidaga, et saada veel siledam pind. Lase värvitud pinnal kuivada värvimiste vahel u 24 tundi.

Kolmekordsel töötlemisel kasuta u 1 l värvi u 1,5 m² pinna katmiseks. Selliselt saab piisava hulga värvi pinnale, et tagada magnetite kinnitumine aluspinnale. Pinnavärvimise veepõhise seinavärviga võib vajadusel teha ööpäeva möödudes.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese need veega. Valamu tuleb pärast hoolikalt loputada, sest värvi koostises olev raud võib värvi anda.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: puhasta pind soovitavalt tolmuimejaga, pehme harjaga või tolmulapiga. Niiske lapiga puhastades võivad pinnale jääda jäljed.
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha tolmuimeja, pehme harja või tolmulapiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/i) 140 g/l (2010). Magnetic sisaldab LOÜ maksimaalselt 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –