Multistop – isoleeriv kruntvärv

17.20122.61 (sis. km)

Isoleeriv kruntvärv, mis ennetab värvitooni muutumist puitpindadel sisetingimustes.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Isoleeriv kruntvärv, mis ennetab värvitooni muutumist puitpindadel sisetingimustes.

Sobivus

Sobib krunt- ja vahevärviks nii eelnevalt töötlemata kui ka eelnevalt värvitud või lakitud uutele ja vanadele puitpindadele kuivades sisetingimustes. Hoiab ära värvitooni muutumise puidu ekstraktiivainete ja kollastumist põhjustavate ainete, nagu tõrva jmt tungimisel värvipinda. Hoiab ära ka puidu oksakohtade põhjustatud värvitooni muutumise.

Kasutusobjektid

Seina- ja laepinnad, puitpõrandad, põrandaliistud, uksed, aknad ja mööbel.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Valge F497.

Läikeaste

Täismatt

Kulu

7 m²/l (miinimum pinnale kandmise kogus on 260 g/m², märja värvikihi paksus on 200 µm, kuiva värvikihi paksus on 75 µm).

Pakendid

1 L, 3 L ja 10 L.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Rulli, pintsli või värvipihustiga.

Kõrgsurvepihusti ava läbimõõt on 0,013”. Väevi ei vedeldata.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Puutekuiv mõne tunni pärast. Ülevärvitav järgmisel päeval.

Kuivainesisaldus

38%.

Erikaal

1,3 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

1l, 3l, 10l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Madal temperatuur (u +15 °C) ja kõrge niiskus (50-70% RH) pikendavad tööaega ja teevad värvimise lihtsamaks.

Eeltöö

Puhasta uued puitpinnad tolmust ja mustusest, et tagada parim nakkuvus.

Pese varem värvitud või lakitud pinnad neutraalse pesuvahendiga. Lase kuivada. Eemalda lahtine laki- või värvikiht ja lihvi kogu pind – eriti põrandad ja mööbel. Eemalda lihvimistolm. Pahtelda vajadusel sobiva pahtliga, lase kuivada ja lihvi pahteldatud kohad. Eemalda lihvimistolm. Tee paranduskruntimine puiduni puhastel pindadel.

NB! Multistopi nakkuvus osade parketilakkidega on nõrk, seega on kõige parem eemaldada kogu lakikiht, kui Multistopi kanda kogu pinnale.

Värvimine

Sega värv hoolikalt enne kasutamist. Värvi ei vedeldata. Kanna rohkelt värvi pinnale, soovitavalt pikakarvalise värvirulliga ja tasanda sünteetilistest harjastest pintsliga 1-2 korda. Parima isolatsiooni saad, kui töödelda pinda kaks korda. Lase esimesel kihil kuivada üks ööpäev enne teistkordset värvimist. Selliselt moodustub efektiivseim kaitse puitpinna värvimuutustele.

Värvi laelaudis Paneelikatto Valkoinen laevärviga, seinalaudis sobiva veepõhise mööblivärviga ja põrandad Betolux Akva põrandavärviga. Laepinna võib jätta ka ilma pinnavärvita, kui värvida kaks korda Multistop värviga.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit on soovitav kasutada kergelt kõvenenud töövahendite puhastamiseks.

Hooldusjuhised

Paar nädalat peale värvimist tuleb värvitud pinda käsitleda ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes.

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendilahusega, kasutades pehmet harja, pesukäsna või puhastuslappi. Väga määrdunud pinnad puhasta kergelt leeliselise (pH 8-10) vesilahusega, kasutades puhastuslappi, pesukäsna või -moppi. Loputa pind hoolikalt.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/a) 30g/l. Multistop sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 2,4,7,9-tetrametüüldek-5-üün-4,7-diooli ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –