Otex Akva – veepõhine kruntvärv A (valge)

17.02129.93 (sis. km)

Kiirestikuivav veepõhine nakkuv kruntvärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart
MED-Tunnistus

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

M1Med

Tüüp

Kiirestikuivav veepõhine nakkuv kruntvärv.

Sobivus

Sobib krunt- ja vahevärvimiseks nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Otex Akva nakkub hästi ka nõudlikele pindadele nagu klaas-, kahhel-, klaaskiud-, melamiin-, PVC-plast-, alumiinium- ja tsinkplekkpindadele ning alküüd- ja katalüütvärviga värvitud pindadele. Sobib ka puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja metallpindadele kuivades sisetingimustes. Ei sobi nitrotsellulooslakiga lakitud pindade ülevärvimiseks.

Kasutusobjektid

Pindadele, kus on vaja tavalisest paremat nakkuvust sisetingimustes ning varem polüuretaan- või katalüütvärviga värvitud aknaraamid väljastpoolt.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv A

Toonid

Toonida Tikkurila Symphony värvikaardi järgi. Tumedate toonide puhul ei ole toonitäpsus täielik.

Läikeaste

Matt

Kulu

6-8 m2/l.

Pakendid

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsli, rulli või värvipihustiga:
– ava läbimõõt 0,013”-0,015”
– vedeldada 0-5 % värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Puutekuiv – 1 tund.

Ülevärvitav Otex Akva värviga u 2 tunni pärast.

Ülevärvitav pinnavärviga u 5 tunni pärast.

Kuivainesisaldus

u.35%

Erikaal

u.1.3 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +8 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Madal temperatuur (u. +15 °C) ja kõrge suhteline õhuniiskus (50-70% RH) pikendab värvi tööaega ja hõlbustab töö tegemist.

Eeltöö

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Puiduni puhastel pindadel töötle oksakohad oksalakiga. Eriti head nakkuvust vajavad pinnad pese Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks. Eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks. Eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Sega Otex Akva värvi hoolikalt enne kasutamist ja vedelda vajadusel veega. Värvi pintsli, rulli või värvipihustiga. Suurte pindade värvimisel on hea kanda värv algul pinnale nt. mööblivärvirulliga ja tasandada seejärel pintsliga. Soovitame kasutada sünteetiliste harjastega pintslit, mille harjaste otsad on narmastatud.

Pinna võib üle värvida u. 5 tunni pärast Unica Akva värviga.

Töövahendite puhastamine

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega. Kergelt kõvenenud värviga pintslid soovitame puhastada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Loputa pind hoolikalt.
Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/i) 140g/l. Otex Akva sisaldab LOÜ maksimaalselt 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüüldek-5-üün-4,7-diooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.