Paneeli-Ässa Titan – akrülaatlakk

36.2397.36 (sis. km)

Veepõhine UV-kaitsega akrülaatlakk sisetingimustesse.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine akrülaatlakk sisetingimustesse. Lakis sisalduv anorgaaniline kaitseaine (UV-titaandioksiid) kaitseb tõhusalt puitu päikese UV-kiirguse eest ja lakk annab pikaajalise kaitse puidu tumenemise vastu.

Sobivus

Erinevatele heledatele puitpindadele seintel ja lagedel. Kuiv lakipind on kergelt heleda tooniga. Ei sobi tumedatele puitpindadele.

Kasutusobjektid

Laudseinad ja –laed, palkpinnad jms heledad puitpinnad.

TEHNILISED ANDMED

Läikeaste

Poolmatt

Kulu

Hööveldatud pindadele 8-12 m²/l.

Pakendid

3 l ja 10 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel või värvipihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv u 0,5 tunni möödudes. Teise lakikihi pealekandmise või lihvimise võib sooritada 2-3 tunni pärast. Kasutusele võib võtta järgmisel päeval. Lakipind saavutab lõpliku tugevuse u ühe kuu pärast peale lakkimist.

Kuivainesisaldus

24%

Erikaal

u 1,0 kg/l ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

3l, 10l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Lakitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-80%.

Eeltöö

Uued lakkimata puitpinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta puitpinda kergelt veega, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidukiud ära. Eemalda lihvimistolm.

Varem lakitud pinnad:
Pese varem lakitud pind Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana lahtiolev lakipind värvieemaldusvahendiga või lihvides. Töötle nagu lakkimata pinnadki.

Lakkimine

Esmane lakkimine:
Enne kasutamist ja suurte pindade puhul ka kasutamise ajal sega lakki hoolikalt alt üles, et UV-titaan ja matistusaine seguneksid lakiga korralikult. Vedelda vajadusel veega. Kanna lakki pinnale pikki puusüüd 2 kihis. Ühtlase, jätkukohtadeta pinna saamiseks töötle kogu pind korraga, suured pinnad paari paneeli kaupa. Peale esimest lakkimiskorda tee kerge vahelihvimine.

Hoolduslakkimine:
Paneeli-Ässä Titan lakiga töödeldud pindadele võib hoolduslakkimise teha samasuguse veepõhise lakiga. Vt lõiku Eeltöö.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega. Kõvenenud lakiga töövahendid puhasta Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem u ühe kuu möödudes lakkimisest: Puhasta pind kergelt niiske tolmulapiga, pehme harja, pesukäsna või puhastuslapi ja neutraalse (pH 6-8) pesuainega. Pind ei tohi jääda märjaks. Väga mustad pinnad võib puhastada kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga, kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind korralikult.

Hooldus

Paneeli-Ässä Titan lakiga lakitud pindadele võib hoolduslakkimise teha samasuguse veepõhise lakiga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/e) 130g/l. Paneeli-Ässä Titan sisaldab LOÜ maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –