Ceiling 2

11.7123.97 (sis. km)

Laevärv

  • Lihtne pinnale kanda
  • Mittepeegeldav
  • Mittetilkuv
  • Ühtlane pind
  • Väga hea kattevõime
  • Pikendatud kuivamisajaga

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Sügavmatt (2) veepõhine valge laevärv. Värvitud laepind jääb mittepeegeldav ning ühtlane. Green Line sisevärvidele on antud Eesti Allergialiidu tunnustus ja Põhjamaade Ökomärgis. Tooted on minimaalse lenduvate orgaaniliste ühendite tasemega.

  • Mittepeegeldav ühtlane värvipind
  • Lihtne pinnale kanda. Väga hea kattevõime
  • Pikendatud kuivamisajaga

Kasutuskohad

Laed kuivades ruumides (magamis-, laste-, elutoad, esikud, kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid, ühiskondlikud ruumid jm). Sobib uute ja varem värvitud betoon-, krohv-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja kipsplaatpindade ning pahteldatud, tapeeditud pindade värvimiseks.

Läige

Sügavmatt (2).

Katvus 1x

8-10 m2/l siledal pinnal, 4-6 m2/l kipsplaat- ja pahteldatud pinnal.

Toonimine

Värvi võib kasutada valgena või toonida heledates toonides (A-alusvärv) Tikkurila sisevärvikaartide järgi. Toonitäpsus ei ole täielik. Toonitud värvi ei saa tagastada ega ümber vahetada.

Töövahendid

Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,017”-0,021” ehk 0,460-0,530 mm.

Soovitatavad töövahendid

Anza värvirullid Platinum Micmex või Basic Rilon.

Kuivamisaeg

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi (+23 °С, RH 50%).

Vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Töövahendite puhastamine

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese vee ja seebiga.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L; 7,2 L; 11,7 L; 18 L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Kuivainesisaldus

u 35%.

Tihedus

1,3 kg/l.

Märghõõrdekindlus

2. klass vastavalt standardile ISO 11998 (200 tsüklit 5-20 mikronit).

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 7.2l, 11.7l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind, poorne või ebaühtlase imavusega pind ning kipsplaat- ja puitkiudplaat pind krundi veepõhise kruntvärviga Vivacolor 1. Krundi metallpind (nt naelapead) metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+, nõrk või kriitpahtliga pahteldatud pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Kõikide kruntvärvide kasutamisel järgi nende kasutusjuhendit. Kruntimine vähendab pinnavärvi kulu ja parandab pinnavärvi nakkuvust.

Varem värvitud pind:
Eemalda vana lahtine värvikiht. Pese pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva ja läikiv pind matiks, eemalda lihvimistolm. Nõrk või kriitpahtliga pahteldatud pind krundi alküüdkruntvärviga Special Primer. Praod ja ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pinna kruntimiseks kasuta värvi, mis on vedeldatud veega 10% värvi mahust.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur peab olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

VÄRVIMINE

Sega värvi enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 10% värvi mahust. Värvi 1-2 kihti rulli, pintsli või pihustiga.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Väldi pinna tugevat hõõrumist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedat käsna või harja! Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/a) 30 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 10 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!