Patio Kivikuullote – tänavakivide lasuur

12.6369.54 (sis. km)

Veepõhine tänavakivide lasuur.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine tänavakivide lasuur.

Sobivus

Betoonist tänavakivid ja -plaadid. Ei soovitata uutele tänavakividele või mitte-imavatele pindadele nagu pesubetoon või looduslik kivi.

Kasutusobjektid

Tööstuslikud värvitud ja värvimata tänavakivid ja -plaadid.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv EK

Toonid

Värvitu. Toodet saab toonida Patio Kivikuullote värvitoonides EK00-EK10. Mitte kasutada toonimata kujul.

Läikeaste

pole määratud

Kulu

4-8 m²/l ühekordsel katmisel. Kulu sõltub aluspinna imavusest.

Pakendid

0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Rull, pintsel või pihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Pinnakuiv (võib peal käia) paari tunni pärast. Kuivamisaeg sõltub pinna poorsusest ja pinnale kantud lasuuri hulgast. Teise kihi võib pinnale kanda, kui esimene kiht on kuivanud, sõltuvalt tingimustest, paari tunni pärast.

Kuivainesisaldus

u 10%.

Erikaal

  1. 1 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest. Avatud toode kasuta ära ühe värvimiskorraga. Avatud või poolikus nõus võivad toote omadused muutuda.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja toote temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Puhasta pind mustusest, tolmust ja samblast. Pese survepesuriga ja vajadusel kasuta Tikkurila Terassi- ja kalustepesu puhastusvahendit vastavalt kasutusjuhendile. Kui töödeldavad tänavakivid või -plaadid on suhteliselt uued, siis kasuta turbootsikut või vähemalt piisavalt survet, et tagada pinna imavus.

Pinnatöötlus

Tee alati eelnevalt proovitöötlus, et teha kindlaks sobiv toon, töötlemisviis ja vedeldamise vajadus ning kui mitu kihti on vaja pinnale kanda. Vedelda kuni 50% (2 osa lasuuri, 1 osa vett).

Sega toode korralikult läbi enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna toode pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Pihustiga pinnale kandes viimistle rulli või pintsliga, et tagada toote imendumine pinda. Töötle pinda ühtlaselt ja korraga, et vältida ühenduskohtasid. Väldi liiga paksu kihi korraga peale kandmist.

Värvimata (betoonhallid) tänavakivid ja -plaadid:

Vali sobiv toon Patio Kivikuullote toonivalikust. Kanna lasuuri pinna 1-2 korda sõltuvalt aluspinna imavusest ja millist lõpptulemust soovitakse. Kui kannad pinnale rohkem kui ühe kihi, soovitame esimese kihi vedeldada. Üldiselt saavutab kahe kihiga parima lõpptulemuse.

Tööstuslikult värvitud tänavakivid ja -plaadid:

Vali töödeldavale kivile kõige lähedasem värvitoon. Kanna toodet pinnale 1-2 kihti sõltuvalt aluspinna imavusest ja millist lõpptulemust soovitakse. Üldjuhul piisab ühest töötlemiskorrast.

Tähelepanu!

Tänavakivid ja -plaadid taluvad intensiivset kulutamist ja ka raskeid ilmastikuolusid, seega võivad nad vajada hooldamist peaaegu igal aastal.

Ühtlase pinna saamiseks varu piisavas koguses sama lasuuri, et vältida võimalikke värvierinevusi. Toode on läbipaistev, mistõttu ei sobi see eelnevalt värvitud kivide või plaatide värvitooni muutmiseks, vaid toonitud kivi värvitooni uuendamiseks. Erinevatel aegadel paigaldatud ja eri tüüpi kivid võivad värvuda erinevalt. Pinnal olev mustus nagu mootoriõli, soolad jmt võib põhjustada tänavakivide või -plaatide erinevat värvumist.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega. Kõvenenud toote saab töövahenditest välja Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Töödeldud pinda tuleb käsitleda ettevaatlikult kuna toode saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädala möödudes.

1 kuu möödumisel töötlemisest võib pinda puhastada Tikkurila Huoltopesu lahusega (1 osa Huoltopesu , 10 osa vett). Loputa pind pärast pesu hoolikalt ja lase kuivada.

Hooldus

Patio Kivikuullote lasuuriga töödeldud pinda võib uuesti üle töödelda Patio Kivikuullote`ga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni/ 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1). Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.