Betolux Akva – põrandavärv A (valge)

17.93135.42 (sis. km)

Veepõhine polüuretaan-akrülaatvärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Veepõhine polüuretaan-akrülaatvärv.

Sobivus

Betoon- ja puitpõrandate värvimiseks sisetingimustes. Sobib ka varem alküüd- või epoksüüdvärvi või –lakiga töödeldud põrandate hooldusvärvimiseks.

Kasutusobjektid

Elu-, äri- ja laoruumide betoon- ja puitpõrdad ning trepid, samuti sauna ja niiskete ruumide betoonpõrandad. Sobib kerge mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes olevatele põrandatele.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv A

Toonid

Tikkurila põrandavärvide värvikaardi toonid. Lisaks suur osa Tikkurila Symphony värvikaardi toonidest.

Läikeaste

Poolläikiv

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

M1

Kulu

5-7 m2/l.

Pakendid

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel või rull.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

u.15 min – tolmukuiv, 1 tund – ülevärvitav. Kasutuskuiv järgmisel päeval. 2 nädalat – kulumiskindel.

Vastupidavus kemikaalidele

Hea vastupidavus rasvadele ja nt. lakibensiinile. Ei ole vastupidav tugevatele lahustitele.

Kuivainesisaldus

u.35%

Erikaal

u.1,1-1,2 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Betoonpind peab olema kuiv ja vähemalt 4 nädalat vana. Betooni suhteline niiskus peab olema alla 97%. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Uued värvimata põrandad:
Betoonpinnad: Eemalda tsemendiliimikiht masinaga lihvides. Eemalda lihvimistolm.

Puitpõrandad: Puhasta mustusest, tolmust, õlidest ja rasvadest.

Varem värvitud põrandad:
Pese Maalipesu pesuvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda vana lahtine värvikiht ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist.

Betoonpõrandad: Krundi uued betoonpõrandad 10% veega vedeldatud Betolux Akva põrandavärviga üks kord. Värvi uued ja varem värvitud betoonpõrandad vedeldamata Betolux Akva värviga 2-3 korda. Kasuta lühikesekarvalist rulli või sünteetilist pintslit väiksemate pindade värvimisel.

Puitpõrandad: Krundi puiduni puhtad pinnad 1-2 korda Multistop isoleeriva kruntvärviga. Parima isoleeriva tulemuse saab, kui kruntida 2 korda. Värvi üle 2-3 korda vedeldamata Betolux Akva värviga. Kasuta värvimisel sünteetilisest kiust pintslit. NB! Värv kuivab kiiresti, seega planeerige töö selliselt, et jätkukohad ei jääks näha. Värvi paari laua kaupa pikisuunas. Parandused teha siis, kui värv on kuivanud.

KARESTAMINE:
Värvitud pinna libedust saab vähendada, kui lisada libedatõket (Liukueste) Betolux Akva värvi hulka – 1/3 l purk pulbrit 10 l vedeldamata värvi kohta. Käsitsi segamisest piisab. Karestatud värviga värvitakse kaks viimast kihti.

Karestatud värviga võib värvida kogu põrandapinna või maalriteibiga eraldatud osa pinnast. Nt. trepi puhul võib teha trepiastmete välisservad libedatõkkega.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid vee või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku kulumiskindluse ja vastupidavuse kemikaalidele u 2 nädala möödudes värvimisest. Sel perioodil väldi pinna puhastamist. Puhasta pinda harja, mopi või lapiga. Määrdunud pindade puhastamiseks kasuta neutraalse (pH 6-8) puhastusainega niisutatud pesukäsna või -lappi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/i) 140g/l. Betolux Akva sisaldab LOÜ maksimaalselt 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Toote kohta on saadaval ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –

ssa250208 / akk030308 / lko250208 / / 4126001- /