Rostex Super – korrosioonkrunt

11.35159.21 (sis. km)

Kiiresti kuivav korrosioonivastane kruntvärv. Ei sisalda plii- ega kroomipigmente.

Tooteinfo

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine, kiiresti kuivav, spetsiaalset sideainet sisaldav korrosioonivastane kruntvärv veepõhistele pinnavärvidele.

Sobivus

Teras-, tsink- ja karestatud alumiiniumpindade kruntimiseks. Sobib ka vask-, messing- ja roostevaba teraspinna värvimiseks. Võib kasutada ainult veepõhiste toodete kruntvärvina (nt Panssari Akva ja Luja).

Kasutusobjektid

Plekk-katused, vihmaveetorud, metallkonstruktsioonid, kaitseplekid sise- ja välistingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Helehall, raudpunane ja must.

Läikeaste

Matt

Kulu

u 10  m2/l (kuiva värvikihi paksus 40 µm)

Pakendid

0,333 l, 1 l, 3 l, 10 l.

Vedeldi/lahusti

1120

Töövahendid

Pintsel või värvipihusti. Pintseldamiseks on parim tihe pintsel.
Kõrgsurvepihustiga:
– ava läbimõõt 0,011” – 0,015” või 0,280 – 0,380 mm
– vedeldada 0 – 15% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Kuiva värvikihi paksus 50 µm (mikromeetrit) +10°C +23°C +35°C
Tolmukuiv 1 h 15 min 10 min
Ülevärvitav alküüdvärviga, min 5 h 1,5 h 1 h
Ülevärvitav vesialuselise värviga, min 2 päeva 1 päev 1 päev
Ülevärvitav, maks. 7 päeva 4 päeva 4 päeva

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav tugevatele lahustitele, nt nitrolahustile.

õli- ja rasvakindel

Hea.

Kulumiskindel

Hea.

Kuivainesisaldus

45 %

Erikaal

u 1,3 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Lisainfo

Pakend

0.33l, 1l, 3l, 10l

Toon

Helehall, Raudpunane, Must

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv ja õhu temperatuur vähemalt +5 °C ning õhu suhteline niiskus alla 80%. Pinna temperatuur ei tohi olla üle +40 °C, et lahusti ei aurustuks liiga kiiresti, mis tekitab omakorda värvipinda pragusid, nakkuvus nõrgeneks, tekiksid mullid.
Ajastada värvimine nii, et jõuad pinnavärvimise teha hiljemalt nelja päeva pärast. Temperatuuri langedes ja/või niiskuse suurenedes pinnavärvimise aeg pikeneb (vt. kuivamine).

Kui teha pinnavärvimine veel hiljem, siis tuleb krunditud pind kergelt lihvida ja pesta Panssaripesu puhastusvahendiga.

Eeltöö

Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad võimalikust valgeroostest/roostest lihvides või terasharjaga puhastusastmeni St2. Puhasta pinnad valgerooste kaitseainest, mustusest, veeslahustuvatest sooladest, rasvadest ja õlidest Panssaripesu pesuainega, kasutades harja. Loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Karesta siledad alumiiniumpinnad.

Uut tsingitud plekk-katust ei soovitata värvida enne ühe talve möödumist. Parim nakkuvus saadakse juba ilmastikutingimuste mõjul tuhmunud, mehaaniliselt või keemiliselt karestatud tsingitud pinnal.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda vana pragunev värv ja võimalik rooste kaapraua või terasharjaga puhastusastmeni St2. Kõva, läikiv värvipind lihvi matiks. Pese pind Panssaripesu pesuainega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna värv pinnale soovitavalt pintsli või värvipihustiga. Kuiva värvikihi paksus peaks olema 40-60 μm. Rostex Superi peale võib pinnavärvina kasutada näit. veepõhist Panssari Akva värvi või lahustipõhist Panssarimaali värvi.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese vedeldiga 1120 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pinda tuleb käsitleda ettevaatlikult, sest toode saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 4 nädala pärast. Varsti pärast töötlemist võib pinda kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga. Mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesuga (1 osa Huoltopesu ja 10 osa vett). Plekid ja eriti määrdunud pinnad puhasta kangema Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/i) 500g/l. Rostex Super sisaldab LOÜ maksimaalselt 500g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

GHS02

GHS07

GHS09

Sisaldab: Ksüleeni ja tsinkfosfaati. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL JA KOKKUPUUTEL NAHAGA. ÄRRITAB NAHKA. MÜRGINE VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kanda sobivat kaitseriietust ja –kindaid. Kemikaali allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.