Spakkeli Puukitti – spetsiaalkitt

8.42 (sis. km)

Veepõhine spetsiaalkitt. Peale kuivamist on töötlemata puiduga sama tooni.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine spetsiaalkitt. Spakkeli Puukitt on peale kuivamist töötlemata puiduga sama tooni.

Sobivus

Puidupinna ebatasasuste ja defektide tasandamiseks sisetingimustes. Kititud kohti võib pärast kuivamist lakkida, värvida või peitsida.

Kasutusobjektid

Mööbel, uksed, siseseinad ja –laed ning muud puitpinnad.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Mänd, kask, tamm, pöök, tume mahagon.

Pakendid

1/2 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pahtlilabidas.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Õhuke pahtlikiht on lihvimiskuiv u 4 tunni möödudes. Paksemad kihid võib lihvida järgmisel päeval.

Kuivainesisaldus

67%.

Erikaal

1,8 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.5l

Toon

Kask, Mänd, Tamm, Pöök, Mahagon, Kaseoks, Männioks, Tammeoks

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Kititav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Töötlemine

Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Kanna Spakkeli Puukitt pinnale pahtlilabidaga. Vajadusel vedelda veega. Suuremate aukude täitmisel kiti kaks või rohkem kordi. Lihvi kuivanud pind ja eemalda lihvimistolm. Pinda võib peitsida näit. Pirtti paneelipeitsiga või Dicco Colori peitsiga.
Lakkida võib nt Kiva mööblilakiga, Paneeli-Ässä paneelilakiga, Jalo mattlakiga, Miranol lakiga või Diccoplast katalüütlakiga.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega puhtaks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt, vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –