Universal Akva A (Valge matt)

14.09100.10 (sis. km)

Matt veepõhine värv puit- ja metallpindadele

  • Moodustab kulumiskindla pinna
  • Väga hea nakkuvus erinevat tüüpi aluspinnaga
  • Kuivab väga kiiresti
  • Ei kolletu
  • Sobib värvimiseks sise- ja välistöödel

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , , , , , Silt:

Kirjeldus

H2O Matt

Matt veepõhine värv puit- ja metallpindadele

Kasutuskoht

Mööbli, uste, aknaraamide, aiamööbli jm värvimiseks sise- ja välistöödel. Sobib uute ja varemvärvitud puitkiud- ja puitlaastplaatide, kartong-, puit- ja metallpindade värvimiseks. Sobib eelnevalt lakitud, värvitud või tööstuslikult värvitud pindade ülevärvimiseks krunti kasutamata. Ei ole soovitatav pulbervärvitud alumiiniumpindade ülevärvimiseks.

Läige

Matt.

Katvus 1X

8-10 m2/l – siledate puit- ja metallpindade värvimisel.

Toonid

Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila värvikaartide järgi (A-alusvärv).

Alusvärvid

A-alusvärv.

Töövahendid

Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,009” – 0,013” või 0,230 – 0,330 mm.

Kuivamisaeg

1 tund – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav, 2-3 päeva – kulumiskindel (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi

Vesi. Võib vedeldada veega kuni 10% värvi mahust.

Pakendid

0,9 L; 2,7 L ja 9 L.

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt).

Kuivainesisaldus

u 40%.

Tihedus

u 1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811)./table>

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese rasvane ja määrdunud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega, loputa, lase kuivada. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Eemalda metallpindadelt rooste, puhasta puhastusvahendiga Special Clean, loputa veega ja lase kuivada.

Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht ja rooste. Pese määrdunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi vana läikiv värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur kõrgem kui +5 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi suuri temperatuurikõikumisi värvimise ajal. Metallpindade temperatuur ei tohi olla kõrgem kui +35 °С.

KRUNTIMINE

Krundi varem töötlemata puitpinnad puiduimmutusainega Kolorex Protekt ja metallpinnad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

VÄRVIMINE

Sega värvi Universal Akva enne kasutamist hoolikalt. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus värvi. Kanna pinnale 2 kihti värvi rulli, pintsli või värvipihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega. Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüüldeka-5-üün-4,7diooli, reaktsioonimassi: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja metüül-2H-isotiasool-3-oon (3:1) segu, 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati ja 2-oktüül-2H-isotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Vältida sattumist keskkonda.

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!