Special Floor A (Valge)

16.29105.41 (sis. km)

Põrandavärv

  • Hea kulumiskindlus
  • Elastne värvipind
  • Väga hea niiskuskindlus

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Vastupidav

Lahustipõhine põrandavärv puit- ja betoonpõrandatele

  • Hea kulumiskindlus
  • Elastne värvipind
  • Väga hea niiskuskindlus

Kasutuskoht
Puit-, betoon- ja puitkiudplaatpõrandad eluruumides. Sobib ka kulumiskindlust nõudvate puit-, betoon-, metall- ja puitkiudplaatpindadele rõdul, vannitoas, pesuruumis. Värv ei sobi tasandusseguga tasandatud või suurt mehhaanilist koormust nõudvate betoonpõrandate ning välistingimustesse jäävate betoonpindade värvimiseks.

Läige
Läikiv.

Katvus (1x)
7-9 m2/l – betoonpinnal; 9-11 m2/l – puit- ja metallpinnal.

Toonimine
Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida Tikkurila Symphony ja Tikkurila Põrandavärvide värvikaartide järgi (A-alusvärv).

Alusvärvid
A-alusvärv.

Töövahendid
Rull, pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,009” – 0,013” ehk 0,230 – 0,330 mm.

Kuivamisaeg
3-4 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav, 4 nädalat – kulumiskindel (+23 °С, RH 50%).

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Special Solvent või Special Solvent Spray. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese ühe eelnimetatud vedeldiga.

Pakendid
0,9L; 2,7L; 9L.

Säilitamine
Toode on külmakindel.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras toote pakendil märgitud kuupäevani.

Kuivainesisaldus
u. 50%.

Tihedus
1,0 -1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.

Termostabiilsus
Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta puit- ja puitkiudplaatpind tolmust ja mustusest, metallpind roostest ja õlist. Pese metallpind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega, lase kuivada. Krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Praod ja ebatasasused puit- ja metallpinnal pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Uus betoonpind peab enne värvimist kõvenema vähemalt 1 kuu. Betoonpinna suhteline niiskus peab olema alla 97%. Kõvenenud kuivalt betoonpinnalt lihvi maha tsementliimi kiht ja eemalda lihvimistolm. Praod ja ebatasasused täida sobiva tsementseguga, lihvi ja eemalda lihvimistolm.
Varem värvitud pind:
Puhasta pind vanast lahtisest värvist, tolmust, mustusest ja roostest. Pese pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega, lase kuivada. Lihvi läikivad pinnad matiks, eemalda lihvimistolm. Praod ja ebatasasused puit- ja metallpinnal pahtelda puidupahtliga Vivacolor Snickeri, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Metallpind krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Praod ja ebatasasused betoonpinnal täida sobiva tsementseguga, lihvi ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhu ja värvitava pinna temperatuur üle +5 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%.

VÄRVIMINE
Sega värvi Special Floor enne värvimist hoolikalt. Esimese kihi värvimiseks vedelda värvi vedeldiga Special Solvent, pihustiga värvimisel vedeldiga Special Solvent Spray, 20-30% värvi mahust. Järgmiste kihtide värvimisel kasuta vedeldamata värvi. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

PINNA HOOLDAMINE
Pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusainega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesemist loputa pind veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Sisaldab: hüdrogeenitud, rasket tööstusliku lahustibensiini, etüülmetüülketoksiimi ja koobalt (II) soola. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida lahustiauru/pihustussudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 500 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 500 g/l.

TRANSPORT
Toode on külmakindel.