Tie- ja Katumaali – veepõhine teemärgistusvärv

16.84201.30 (sis. km)

Eriti kiiresti kuivav veepõhine akrülaatsideainetel põhinev tee- ja tänavavärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Eriti kiiresti kuivav veepõhine akrülaatsideainetel põhinev tee- ja tänavavärv.

Sobivus

Märgistusvärv asfaldi, freesitud asfaldi jm sama tüüpi pindadele.

Kasutusobjektid

Teed, tänavad ja parklad.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Valge ja kollane.

Läikeaste

Täismatt

Kulu

u 1-2 m²/l, sõltub aluspinna poorsusest.

Pakendid

1 l ja 10 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Värvipihusti, pintsel või rull.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

u 5-15 min (ülesõidetav). Värvi kuivamisaega mõjutavad temperatuur, suhteline õhuniiskus, õhuvool (tuul) ja värvi vedeldamine.

Nakkuvus

Hea

Kulumiskindel

Hea

Ilmastikukindel

Hea

Kuivainesisaldus

u 62%.

Erikaal

u 1,7 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Toon

Valge, Kollane

Pakend

1l, 10l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Nii värvimise kui ka värvi kuivamise ajal peab õhu, aluspinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pind ei tohi olla üle 3 °C õhust külmem. Vältida värvimist enne vihma.

Eeltöö

Eemalda pinnalt liiv ja muud lahtised osakesed ning õlid ja rasvad.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Värv kuivab väga kiiresti, kuid värvi kuivamist võid aeglustada segades värvi maksimaalselt 5% vett. Kanna värv pinnale pihusti, pintsli või rulliga. Kui kannad värvi pinnale pihustiga, pihusta värvinõus värvi pinnale õhuke kiht vett, sest avatud purgis moodustab värvi pinnale kiiresti kile. Kui ladustad juba avatud purki, siis pihusta värvipinnale vett ja sulge purk hoolikalt.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega puhtaks.
Kui värvipihustiga on eelnevalt kasutatud lahustipõhist värvi, tuleb pihusti eelnevalt hoolikalt lahustitest puhastada. Läbi pihusti tuleb lasta rohkesti vett lahusti eemaldamiseks. Eriti hoolikalt tuleb puhasta pihusti ava.

Hooldusjuhised

Järgmisel päeval peale värvimist võib määrdunud pinda puhastada veega ilma pesuaineta.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –