Ultra Matt – puitfassaadivärv C (värvitu)

Polüakrülaatvärv, mis on eriti hea ilmastikukindlusega.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Polüakrülaatvärv, mis on eriti hea ilmastikukindlusega.

Sobivus

Töötlemata, tööstuslikult krunditud või varem välisvärvidega töödeldud puitpindadele välistingimustes.

Kasutusobjektid

Välisseinad, voodrilauad jmt.

TEHNILISED ANDMED

Alusvärv C

Toonid

Tikkurila Puiduvärvide ja Feelings Facade värvikaardi toonid.

Läikeaste

Matt

Kulu

Saetud laudadele 4-6 m²/l. Hööveldatud ja enne värvitud puitpindadele 7-9 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Harjaspintsli või pihustiga.

Kõrgsurvepihustiga:
– ava läbimõõt 0,018” – 0,023” e. 0,460 – 0,580 mm.
– vedeldada 0 – 10% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine 2-4 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga kuivamisaeg pikeneb.

Ilmastikukindel

Hea ka tööstuslikus kliimas.

Kuivainesisaldus

u 41%.

Erikaal

u 1,3 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Hoida külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.

Eeltöö

Värvimata pinnad:
Puhasta pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusjärgus Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad (naelapead vms) krundi Universal Korrostop+ (Vivacolor) metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Tööstuslikult krunditud või varem värvitud pinnad:
Puhasta pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutiga.

Värvimine

Värvimata pinnad:
Krundi pinnad eeltöötluse järel Ultra Primer kruntvärviga. Värvi pinnad 1-2 korda Ultra Matt värviga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt.

Tööstuslikult krunditud ja varem värvitud pinnad:
Krundi eeltöödeldud pinnad üks kord Ultra Primer kruntvärviga. Heas seisukorras tööstuslikult krunditud pinnad töötle Ultra Primer kruntvärviga (tööstuslikult krunditud pinnad, mis on üle 10 kuu välistingimustes olnud, krundi Öljypohja-ga), pinnavärvimine teha Ultra Matt värviga 1-2 korda.

Vanad värvitud pinnad:
Värvi varem õlivärvi või akrülaatvärviga värvitud pinnad eeltöötluse järel 1-2 korda Ultra Matt värviga. Kui vana pind on kulunud, krundi õlivärviga värvitud pinnad Villa Primer kruntvärviga (Vivacolor) ja vana akrülaatvärvipind krundi Ultra Primer kruntvärviga. Pinnavärvimine teha Ultra Matt värviga.

Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvi harjaspintsli või värvipihustiga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt. Ühtlase tooni saamiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud värvi.

Hooldusvärvimine:
Ultra Matt-iga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra-sarja toodetega.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese peale kasutamist kohe veega puhtaks.

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädala möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa Huoltopesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

Hooldus

Ultra Matt värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra-sarja toodetega.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/d) 130g/l. Ultra Matt sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Ärritav!

Sisaldab: Oktüül-2H-isotiasool-3-ooni ja tsinkoksiidi. KOKKUPUUTEL NAHAGA VÕIB PÕHJUSTADA ÜLITUNDLIKKUST. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –