Villa Akva C (Värvitu)

Veepõhine puiduvärv

  • UUS! Ilmastikukindel kuni 15 aastat
  • Mustust ja vett hülgav värvipind
  • Väga hea tooni- ja läikestabiilsusega
  • Lai toonivalik – kuni 84 000 värvitooni
  • Eriti sobiv peensaetud laudise värvimiseks
  • Sobib ka varem lahustipõhise värviga värvitud pinnale

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooriad: , , , ,

Kirjeldus

15-aastat Toonid Aedadele

Matt veepõhine puitmajavärv. Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna. Värvitud pind püsib matt ja säilitab värvitooni pikkadeks aastateks. Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat.

  • Ilmastikukindel kuni 15 aastat
  • Mustust ja vett hülgav värvipind
  • Väga hea tooni- ja läikestabiilsusega

Kasutuskoht
Saetud või hööveldatud voodrilauad, uksed, piirdeaiad, lipumastid jm. Sobib uutele ning varem akrülaat-, õli-ja alküüdvärviga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule.

Läige
Matt.

Katvus (1x)
4-8 m2/l – saetud puitpinnal, 8-10 m2/l – hööveldatud või varem värvitud puitpinnal.

Toonimine
Värvi toonitakse Tikkurila Puiduvärvide või Facade värvikaardi järgi (C-alusvärv). Toonitud värvi ümber ei vahetata.

Alusvärvid
C-alusvärv.

Töövahendid
Pintsel või värvipihusti ava läbimõõduga 0,018˝- 0,023˝ ehk 0,460 – 0,580 mm.

Kuivamisaeg
1 tund – puutekuiv, 2-4 tundi – värvimiskuiv (+23 °C, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Pakendid
0,9 L; 2,7 L; 9,0 L; 11,7 L; 18 L.

Säilitamine
Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Kuivainesisaldus
u. 39%.

Tihedus
1,2 -1,3 kg/l, sõltuvalt alusvärvist ja värvitoonist (ISO 2811).

Ilmastikukindlus
Hea, ka tööstuslikus kliimas.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 11.7l, 18l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Määrdunud ja hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega Kolorex Protekt, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+. Sile hööveldatud pind krundi alküüdõli kruntvärviga Villa Primer.
Varem värvitud pind
Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja harja pind terasharjaga puhtaks. Pese määrdunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Lihvi läikiv ja kõva värvipind matiks, eemalda lihvimistolm. Puhta puiduni puhastatud pind töötle puiduimmutusainega Kolorex Protekt, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Krundi alküüdõli kruntvärviga Villa Primer. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste, krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 ºС kuni +28 ºС ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE
Sega värvi Villa Akva enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks võib värvi vajadusel vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda pintsli või värvipihustiga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS Hoiatus
Sisaldab: tsinkoksiidi, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon ja reaktsioonimassi: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (3:1) segu. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritud kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedeleda jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 130 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!