Universal Korrostop + (Punane)

Kiiresti kuivav metallikruntvärv

  • Kaitseb efektiivselt roostetamise eest
  • Väga hea nakkuvus aluspinnaga
  • Kiirestikuivav
  • Sobib teras-, alumiinium- ja tsingitud pindade värvimiseks

Toote Infoleht
Ohutuskaart

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooriad: , , , Silt:

Kirjeldus

Universal Korrostop pruun

Kasutuskoht
Teras- ja alumiiniumpinnad ning tsingitud pinnad sise- ja välistingimustes – plekk-katused, mahutid, metalluksed, tuletõrjeredelid, piirded, lipuvardad, vihmaveetorud, paatide veepealsed osad jmt. Sobib akrüül- ja polüester pinnakatte hooldusvärvimiseks. Sobib kruntvärviks nii lahustipõhistele alküüd- kui veisaluselistele värvidele.

Läige
Matt.

Katvus (1x)
10 m2/l – sileda pinna värvimisel.

Toonid
Raudpunane.

Töövahendid
Pintsel või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,013” – 0,018” või 0,330 – 0,460 mm.

Kuivamisaeg
15 minutit – puutekuiv, 2 tundi – ülevärvitav alküüdvärviga, 24 tundi – ülevärvitav vesialuselise värviga (+23 °С, RH 50%). Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb, kõrgem temperatuur vähendab kuivamisaega oluliselt.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Nitra -A või Tikkurila Ohenne 1120. Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga Nitra-A.

Pakendid
1,0 L; 3,0 L; 10,0 L.

Säilitamine
Toode on külmakindel.

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivainesisaldus
u 45%, sõltuvalt värvitoonist.

Tihedus
1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Termostabiilsus
Kuivas ruumis kuni +120 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Lisainfo

Pakend

1l, 3l, 10l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest, õlist ja roostest. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Alumiinium- ja tsingitud pind pese puhastusvahendi Tikkurila Panssaripesu vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Alumiiniumpind karesta liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm.
Varem värvitud pind:
Eemalda lahtine värvikiht ja rooste. Määrdunud pind pese puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 ºС kuni +28 ºС, suhteline õhuniiskus alla 80%. Metallpinna temperatuur ei tohi ületada +35 ºC.

VÄRVIMINE
Sega värvi Universal Korrostop + enne kasutamist hoolikalt. Vajadusel vedelda vedeldiga Nitra -A või Tikkurila Ohenne 1120 kuni 5% värvi mahust (pintsliga värvimisel) või kuni 15% värvi mahust (värvipihustiga värvimisel). Värvi 1-2 korda puhtale metallpinnale pintsli või värvipihustiga. Värvi krunditud pind pinnavärviga (nt Universal Enamel, Universal Classic) hiljemalt 4 ööpäeva möödudes.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese vedeldiga Nitra-A.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS Keskkonnaohtlik, N Kahjulik, Xn
Sisaldab: ksüleeni, tsinkfosfaati, etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Tuleohtlik. Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. Ärritab nahka. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida lahustiauru/pihustussudu sissehingamist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Mitte valada kanalisatsiooni. Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 500 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 500 g/l.

TRANSPORT
Toode on külmakindel.