Betolux – põrandavärv A (valge)

18.85252.54 (sis. km)

Uretaanalküüdvärv.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp
Uretaanalküüdvärv.

Sobivus
Betoon- ja puitpõrandate värvimiseks sisetingimustes. Sobib ka varem alküüd- või epoksüüdvärvi või –lakida töödeldud põrandate hooldusvärvimiseks.

Kasutusobjektid
Elu-, äri- ja laoruumide betoon- ja puitpõrdad ning trepid, samuti sauna ja niiskete ruumide betoonpõrandad. Sobib kerge mehaanilise ja keemilise koormuse tingimustes olevatele põrandatele.

TEHNILINE INFO

Alusvärv A

Toonid

Tikkurila põrandavärvide värvikaardi toonid, samuti suur osa Tikkurila Symphony värvikaardi toonidest.

Läikeaste

Läikiv

Kulu

Betoonpinnal 7-9 m²/l. Puitpinnal 9-11 m²/l.

Pakendid

0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l

Vedeldi/lahusti

Special Solvent

Töövahendid

Rulli, pintsli või värvipihustiga.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

3-4 tundi – tolmukuiv. Ülevärvitav järgmisel päeval. Kasutuskuiv u nädala pärast. Täielik kõvenemine ja vastupidavus saavutatakse u 1 kuu möödudes.

Pesemiskindlus

Hea, SFS 3755.

Vastupidavus kemikaalidele

Hea vastupidavus rasvadele. Vastupidav lakibensiinile ja piiritusele. Ei ole vastupidav nt. nitrolahustile.

Kuumakindlus

120 °C, heledad toonid muutuvad pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul kollakateks, SFS 3757.

Kuivainesisaldus

u 50%.

Erikaal

u 1,0 – 1,2 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l, 18l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Betoonpind peab olema kuiv ja vähemalt 4 nädalat vana. Betooni suhteline niiskus peab olema alla 97%. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Uued värvimata põrandad:
Betoonpõrandad: Eemalda tsemendiliimikiht masinaga lihvides. Eemalda lihvimistolm.

Puitpinnad: Puhasta mustusest, tolmust, õlidest ja rasvadest.

Varem värvitud põrandad:
Pese Maalipesu pesuvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda vana lahtine värvikiht ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Esmane värvimine:
Sega värv enne kasutamist hoolikalt. Värvi pintsli, rulli või värvipihustiga 2 korda. Vedeldada esimese värvikihi jaoks värvi vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) 20-25% mahu järgi. Värvi vedeldamata värviga või veidi vedeldatud värviga järgmisel päeval.

Hooldusvärvimine:
Varem põrandavärviga Betolux värvitud pinna võib üle värvida Betolux põrandavärviga. Vt. Eeltöö: Varem värvitud pinnad.

KARESTAMINE:
Värvitud pinna libedust saab vähendada, kui lisada libedatõket (Liukueste) Betolux värvi hulka – 1/3 l purk pulbrit 10 l vedeldamata värvi kohta. Käsitsi segamisest piisab. Karestatud värviga värvitakse kaks viimast kihti.

Karestatud värviga võib värvida kogu põrandapinna või maalriteibiga eraldatud osa pinnast. Nt. trepi puhul sobib hästi, kui teha trepiastmete välisservad libedatõkkega.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pind saavutab lõpliku kulumiskindluse ja vastupidavuse kemikaalidele u 1 kuu möödudes värvimisest. Sel perioodil väldi pinna puhastamist. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Peale pesu loputa pind puhta veega.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/i) 500g/l. Betolux sisaldab LOÜ maksimaalselt 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: Tööstusbensiini, hüdrogeenitud, raske (alifaatne lahustibensiin), koobaltühendeid ja metüületüülketoksiimi. TULEOHTLIK! Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida auru/pihustusudu sissehingamist.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.