Color Test A (Valge)

6.22 (sis. km)

Värvitooni test

  • Värvitooni proovimiseks seintel ja lagedel
  • Enam kui 38 000 värvitooni
  • Ühtlane täismatt pind

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: 710006897 Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Color Test värv annab võimaluse proovida värvitooni väikesel pinnal ja teha õige valik enne kui värvid kogu ruumi. Värvitooni kodus proovides, saad kõige paremini aimu, kuidas konkreetne värvitoon paistab erinevates valgustes.

Kasutuskohad

Seinad ja laed kuivades ruumides. Sobib uute ja varem värvitud kipsplaatpindade, pahteldatud ja tapeeditud pindade värvimiseks.

Läige

Täismatt (4).

Katvus 1x

0,45 L – 5 m², maksimum.

Toonimine

Värvi võib toonida heledates toonides (A-alusvärv) Tikkurila sisevärvikaartide järgi. Toonitud värvi ei saa tagastada ega ümber vahetada.

Töövahendid

Rull või pintsel.

Kuivamisaeg

Puutekuiv – 0,5 tundi, ülevärvitav – 1-2 tundi (+23 °C, RH 50%).

Vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.

Töövahendite puhastamine

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese vee ja seebiga.

Pakendid

0,45 L

Säilitamine

Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Kuivainesisaldus

u 37%.

Tihedus

1,2 -1,3 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).

Märghõõrdekindlus

1. klass vastavalt standardile ISO 11998 (200 tsüklit 1-5 mikronit).

Vastupidavus kemikaalidele

Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele.

Lisainfo

Pakend

0.45l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud, poorne või ebaühtlase imavusega pind ning kipsplaat- ja puitkiudplaatpind krundi veepõhise kruntvärviga Vivacolor 1. Krundi metallpind (nt naelapead) metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop+, nõrk või kriitpahtliga pahteldatud pind alküüdkruntvärviga Special Primer. Kõikide kruntvärvide kasutamisel järgi nende kasutusjuhendit. Kruntimine vähendab pinnavärvi kulu ja parandab pinnavärvi nakkuvust.

Varem värvitud pind:
Eemalda vana lahtine värv. Pese määrdunud ja rasvane pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks, eemalda lihvimistolm. Nõrk või kriitpahtliga pahteldatud pind krundi alküüdkruntvärviga Special Primer. Praod ja ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. Pahteldatud pind krundi kruntvärviga Vivacolor 1.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur peab olema üle +5 ° ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

VÄRVIMINE
Sega Color Test värvi enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 10% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 kihti rulli või pintsliga.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Väldi pinna tugevat hõõrumist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedat käsna või harja! Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Kanda kaitsekindaid. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/a) 30 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 10 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!