Hansa Sokkel C (Värvitu)

Veepõhine soklivärv

  • Hea nakkuvusega
  • Moodustab niiskus- ja leelisekindla värvikile
  • Hea ilmastikukindlusega
  • Lihtne puhastada

Tooteinfo
Ohutuskaart

Küsi pakkumist

Seda toodet ei ole hetkel laos ja pole seetõttu saadaval.

Tootekood: - Kategooria:

Kirjeldus

Hea nakkuvus

Veepõhine soklivärv

  • Hea ilmastikukindlusega
  • Hea nakkuvusega
  • Lihtne puhastada

Kasutuskoht
Elu-, äri-, tööstus- ja laohoonete uued ning varemvärvitud soklid. Sobib ka mineraalkiudplaatpindade ning tsingitud ja kergmetallist pindade värvimiseks (vihmaveetorud jm). Ei sobi katuste värvimiseks.

Läige
Matt.

Katvus (1x)
4-8 m2/l betoon- ja krohvpinna; 6-10 m2/l mineraalplaatpinna; 8-10 m2/l metallpinna ühekordsel värvimisel. Lõplik värvikulu sõltub aluspinna karedusest ja värvi pealekandmise meetodist.

Toonimine
Toodet toonitakse Tikkurila Facade värvikaardi või Kivipindade värvikaardi järgi.

Alusvärvid
C-alusvärv.

Töövahendid
Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti ava läbimõõduga 0,018” – 0,023” või 0,460 – 0,580 mm.

Kuivamisaeg
1 tund – puutekuiv, 2 tundi – värvimiskuiv (+23 °С, RH 50%). Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Töövahendite puhastamine, vedeldi
Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 5% värvi mahust.

Pakendid
0,9 L; 2,7 L; 9 L.

Säilitamine
Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg
Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil märgitud valmistamisajast.

Kuivainesisaldus
u 38%.

Tihedus
1,2-1,3 kg/l, sõltuvalt alusvärvist ja värvitoonist (ISO 2811).

Veeauru läbilaskvus
Sd, H2O < 0,5м, kasutusjuhendis kirjeldatud eeltöötluse ja värvimisjuhiste järgimisel (ISO 7783-2).

Vee läbilaskvus
W < 0,1 кg/(м2*h0,5), kasutusjuhendis kirjeldatud eeltöötluse ja värvimisjuhiste järgimisel ( EN 1062-3).

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Kasutamine

PINNA ETTEVALMISTAMINE
Varem värvimata mineraalpind:
Uusi betoonpindasid võib värvida peale esimest kütteperioodi, mineraalkiudplaatpindasid poole aasta möödudes paigaldusest ja krohvpindasid 1-2 kuulise kõvenemisperioodi järel. Puhasta pind tolmust, mustusest, sooladest ja lahtistest osakestest survepesu või terasharjamise teel. Sile, vormi vastu valatud betoonpind töötle vajaliku pinnaprofiili saamiseks ning pinnalt tsementkivi ja -liimikihi eemaldamiseks mehhaaniliselt liivapritsi, terasharjamise või vesiliivapesu abil.
Varem värvimata tsingitud ja kergmetallist pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest, pese puhastusvahendiga Tikkurila Panssaripesu vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Läikiv pind karesta liivapaberi või vesiliivapesuga. Roostest puhastatud kohad krundi metallikruntvärviga Universal Korrostop või Universal Korrostop +.
Varem värvitud pind:
Eemalda pinnalt lahtine värv survepesuga ja nõrgalt kinni olev krohvikiht survepesu, terasharjamise või värvieemaldusainega. Ava betoon- või krohvpinnas olevad praod ja töötle esiletulnud, eelnevalt puhastatud sarrus roostevastase tsementvärviga. Paranda avatud praod ja süvendid ümbritseva pinna tasemeni kasutades aluspinnaga võimalikult sama koostisega tsementmörti. Pese määrdunud pind puhastusvahendi Special Clean vesilahusega, hallitanud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 °C kuni +28 °С, suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga või otsese päikese käes.

VÄRVIMINE
Sega värvi Hansa Sokkel enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi värvimiseks vedelda värvi veega kuni 5% värvi mahust. Ühtlase toonierinevusteta värvipinna saamiseks sega värvimisnõusse valmis piisav kogus toonitud värvi. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga. NB! Mittevärvitavad pinnad (aknaklaasid, looduslikust kivist või metallist pinnad, taimed) kata enne värvimistööde algust kinni.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Peale värvimist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese koheselt veega.

PINNA HOOLDAMINE
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasutada survepesu. Kuna märgpuhastus muudab märgatavalt alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eristada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusevastase puhastusvahendi Tikkurila Homeenpoisto vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/c) 40 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 40 g/l.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest!