Talon Huoltopesu – Üldpuhastusaine

5.86 (sis. km)

Leeliseline üldpuhastusaine puit- ja kivipindade regulaarseks puhastamiseks.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: 00166090010 Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Leeliseline üldpuhastusaine puit- ja kivipindade regulaarseks puhastamiseks.

Sobivus

Regulaarne Talon Huoltopesu puhastusvahendi kasutamine hoiab fassaadi korras, takistades eriti mustadel pindadel mikroorganismide kinnitumist ja kasvu.

Kasutusobjektid

Värvitud puit- ja kivifassaadid.

TEHNILISED ANDMED

Omadused

Kasutusvalmis lahuse pH-väärtus on 10,5.

Pakendid

1 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Erikaal

1,0 kg/l, ISO 2811

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.3l, 1l

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Vedeldamine

1 osa Talon Huoltopesu, 10 osa vett.

Plekieemaldus ja eriti määrdunud pindade puhastus: 1 osa Talon Huoltopesu, 1 osa vett.

Pinna puhastamine

Kanna Talon Huoltopesu ja vee segu määrdunud pinnale käsna, pehme harja või pihustiga, suunaga alt ülespoole. Sooja vee kasutamine suurendab aine tõhusust. Lase mõjuda umbes 15 minutit ja loputa pind hoolikalt puhta veega, nts aiavoolikut kasutades. Survepesurit kasutades väldi kõrgsurve kasutamist. Väga määrdunud kohad pese harjaga.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008


GHS02

GHS05

Sisaldab: alkoholi, C12-14, etoksüleeritud. Ohtlik. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silma/näokaitset. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. Hoida eemal sädemetest ja lahtistest leekidest. – Mitte suitsetada. SILMA SATTUMISEL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Sisaldab < 5% anioonseid pindaktiivseid aineid, 5-15% mitteioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5% fosfaate. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –