Kilpi Tiilikattomaali – katusekivide värv

124.07 (sis. km)

Veepõhine modifitseeritud akrülaatvärv.

10l

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine modifitseeritud akrülaatvärv.

Sobivus

Betoonist katusekivide hooldusvärvimiseks.

Kasutusobjektid

Läbinisti värvitud ning tööstuslikult värvitud betoonkivikatustele.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Telliskivipunane (0511), Suvilapunane (0517), Pruun (0518), Tumehall (0520), Must (0521).

Läikeaste

Täismatt

Kulu

2-4 m2/l värvides betoonkive kaks korda (sõltub profiilist ja imavusest).

Pakendid

10 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel (T6) või värvipihusti ja pintsel.
Värvipihustiga värvimisel kasuta kõrgsurvepihustit:
– ava läbimõõt 0,013” – 0,018” (kaldenurk 40° – 50°).

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Vastupidav vihmale ja kastele 1-2 tunni pärast. Ülevärvitav järgmisel päeval. Kuivamisaeg on pikem kui õhuniiskus suureneb ja temperatuur langeb.

Ilmastikukindel

Hea, ka mere- ja tööstuskliimas.

Kuivainesisaldus

u 40%.

Erikaal

u 1.25 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Tootekood

494-sari

Lisainfo

Pakend

10l

Toon

Telliskivipunane (0511), Suvilapunane (0517), Pruun (0518), Tumehall (0520), Must (0521)

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema tugev ja kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Ajasta värvimine selliselt, et värvikile oleks kuiv enne õhtuse kaste tekkimist. Ära värvi kui võib hakata vihma sadama.

Eeltöö

Kontrolli enne värvima asumist katuse seisukorda. Varu piisavas koguses samast partiist värvi, et vältida värvitooni erinevusi. Toode ei sobi savist katusekivide värvimiseks. Kui on vaja vanad katusekivid asendada uutega, veendu, et uusi katusekive võib üle värvida.

Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja samblast. Pese pind survepesuriga, vältides pinna vigastamist. Pese betoonist katusekivid Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile.

Kruntimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna värv pinnale pintsli või pihustiga. Pihustiga värvides pintseldage pind lõpus üle, et värv imenduks korralikult pinda ning nakkuvus oleks piisav.

Värvimine

Betoonis katusekivide värvimine (kaks korda):

Kanna pinnale kaks kihti Kilpi Tiilikattomaali värvi. Vedelda esimese värvikihi jaoks värvi veega 10-20%, sõltuvalt aluspinna poorsusest. Värvida võib kõige varem ööpäev pärast kruntimist. Viimistle pind Kilpi Tiilikattomaali värviga, vajadusel vedelda värvi veega 5-15%.

NB! Toode sisaldab värvikihti kaitsvaid aineid, seega aasta jooksul peale värvimist ei soovitata kasutada katuselt voolanud vihmavett pesuveena või kastmiseks.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta Tikkurila Huoltopesu (1 osa Huoltopesu puhastusvahendit ja 10 osa vett). Peale pesu loputa pind puhta veega ja lase kuivada.

Hooldus

Kilpi Tiilikattomaali värviga värvitud pinda võib üle värvida sama värviga.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 140 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: terbutriini. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Mitte valada kanalisatsiooni. Sisaldab terbutriini. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR –